Gå till sidans innehåll

Att börja gå igen efter en knäprotesoperation

Att börja gå igen i ett tidigt skede främjar och påskyndar din återhämtning efter operationen samt lindrar smärtan. Försök att gå flera gånger om dagen och korta sträckor åt gången.

Du kan börja gå efter operationen enligt följande anvisningar, om du inte har fått andra anvisningar. Vårdpersonalen hjälper dig att resa dig ur sängen och röra på dig. Du kan träna på att gå och röra på dig redan före operationen.

Läs mer om användning, inskaffning och underhåll av armbågskryckor och kryckor på Rehabiliteringshuset. 

Du kan resa dig från sängen på det sätt som är enklast för dig. 

Om du har fått båda knäna opererade samtidigt kan du stå upp på den sida som känns lättast.

 • Sitt med benen i en höftbred position med en bra hållning.

 • Ta vid behov stöd av till stolens armstöd eller ett hjälpmedel.

 • Luta kroppen framåt och res dig på båda fötterna med ett jämt tryck.

 • Se till att knäna och tårna pekar åt samma håll när du reser dig upp.

 • Stå med fötterna i en höftbred position.

 • Ta vid behov stöd av till stolens armstöd eller ett hjälpmedel.

 • Håll vikten jämn på båda fötterna, luta kroppen framåt och för bäckenet bakåt.

 • Se till att knäna och tårna pekar åt samma håll när du sätter dig ner.

Innan du går, känn efter att

 • smärtan är under kontroll

 • du mår bra

 • kontrollen över balansen är tillräcklig.

Gör några viktöverföringar från den ena foten till den andra.

Du kan också göra stegövningen där du står.

Kontrollera att armbågskryckorna är justerade till rätt längd.

 • Håll armbågskryckan i handen så att kryckans ände befinner sig snett framför lilltån.

 • Längden är lämplig när armvecket är lätt böjt och axeln är avslappnad när du står rakt med handen på handtaget.

Vid halt vinterväglag ska du använda isdubbar på armbågskryckorna när du är utomhus. Kontrollera att gummiproppen och isdubben är i gott skick.

Använd trepunktsgång i det tidiga skedet efter operationen när knäet gör ont.

 • Flytta kryckorna framåt och stig med det opererade benet mellan kryckorna.

 • Stöd dig på armbågskryckorna och ta ett steg framåt med det andra benet förbi det opererade benet.

Du kan övergå till diagonalgång så snart du kan röra dig utan att halta och smärtan har lindrats. Om du har blivit opererad i båda knäna samtidigt ska du röra på dig i diagonalgång med stöd av armbågskryckor.

 • När du går, flytta en krycka framåt och ta samtidigt ett steg med den motsatta foten.

 • På vägen upp ska du stiga på trappsteget med det friska benet först. För sedan det opererade benet och armbågskryckorna till samma trappsteg.

 • På vägen ner börjar du med det opererade benet och armbågskryckorna. Stig sedan ner med det friska benet till samma trappsteg.

Om båda knäna har opererats samtidigt ska du gå uppför trappan med det ben som du känner är starkast. För sedan det andra benet och kryckorna till samma trappsteg. På vägen ner börjar du med det benet som du känner att är svagare och stödjer med kryckorna. För sedan det andra benet och kryckorna till samma trappsteg.

Uppdaterad 11.5.2023