Gå till sidans innehåll

Förändrad livssituation

I detta avsnitt hittar du information om krisreaktionens olika stadier, anpassning till en förändrad livssituation, de förändringar som sjukdomen medför och betydelsen av stödet från närstående för personen som insjuknat. Detta avsnitt fokuserar på de förändringar som en närståendes sjukdom medför.