Gå till sidans innehåll

Läkemedelsbehandling vid egenvård av funktionsstörning i tuggsystemet

Smärta i tuggsystemet kan även behandlas med läkemedel.

Den säkraste värkmedicinen i egenvård av smärta i tuggsystemet eller käkleden är paracetamol. Paracetamol ska användas i tillräckligt stora doser enligt symtomen. Dosen får dock inte överstiga 3 gram i dygnet.

Alternativt kan man använda antiinflammatoriska läkemedel, bland annat ibuprofen och naproxen. Dessa kan dock irritera magen och tarmsystemet och öka på risken för magsår.

Ibland räcker det med medicinering som tas vid behov. Läkemedlen fungerar dock bäst när de tas i kurer, regelbundet under några dagar.

Kontakta en tandläkare om behovet av smärtstillande läkemedel förlängs eller läkemedlen är otillräckliga. Du kan också fråga på apoteket vilka smärtstillande läkemedel som är lämpliga för dig.

Du kan prova på smärtlindrande preparat som du smörjer på huden som en kur i några dagar för smärta i käkleden och smärta i tuggmusklerna.

Om du lider av sjukdomar eller använder andra läkemedel ska du alltid diskutera vilka läkemedel som är lämpliga för dig.

Uppdaterad 8.11.2022