Gå till sidans innehåll

Hälsotillståndet och fallrisken

Hälsan är en resurs för livet. En god hälsa hjälper dig att klara av dagliga aktiviteter. Sjukdomar och relaterad medicinering påverkar hälsan och funktionsförmågan. Det är viktigt att känna till sitt eget hälsotillstånd och faktorer i anslutning till det, så att man kan påverka dem. Det att man är medveten om sin funktionsförmåga hjälper att identifiera den egna fallrisken och förebygga fallolyckor.