Gå till sidans innehåll

Hur känner jag igen symtom av autonom dysreflexi?

Kraftig huvudvärk, svettning och rodnad i huden kan vara symtom på autonom dysreflexi. Det lönar sig att lära sig känna igen de symptom som är typiska för en själv.

Autonom dysreflexi kan vara förknippat med en rad olika symtom. Lär dig att känna igen de för dig typiska symtomen, så att du vet hur du ska agera.

Autonom dysreflexi kan också vara helt symtomfri. Därför är det viktigt för personer som riskerar att drabbas av autonom dysreflexi att mäta blodtrycket med jämna mellanrum.

Om du har ryggmärgsskada på halskotenivå, kan din blodtrycksnivå vara lägre än vanligt. Det systoliska blodtrycket, det vill säga det övre trycket, ligger ofta på nivån 90-110 mmHg. Vanligtvis vänjer sig din kropp vid det låga blodtrycket.

Efter ryggmärgsskadan kan blodtrycket sjunka då du är i upprätt ställning. Symtom kan bland annat vara yrsel, mild huvudvärk, muskelsvaghet, synstörningar och svimning.

Sjunkande blodtryck kan dämpas med till exempel stödstrumpor och ett stödbälte för kroppen.

Om du har en ryggmärgsskada på nivån C1-T6, är redan en höjning på 20-40 mmHg från den normala nivån betydande. Orsaken till att blodtrycket stigit måste alltid utredas. Om det övre trycket överstiger 160 mmHg, krävs omedelbara åtgärder. Det övre trycket kan stiga till och med till 200-300 mmHg, vilket kan leda till hjärn- eller hjärthändelser.

Kroppens försök att reglera blodtrycket i samband med blodtryckshöjningen, kan också leda till att hjärtpulsen blir långsammare, vilket är farligt.

Uppdaterad 26.2.2024