Gå till sidans innehåll

Att sänka blodtrycket

En sänkning av blodtrycket minskar belastningen på hjärtat. Högt blodtryck leder till förtjockade artärer och därmed blir blodkärlet som rör smalare och hjärtats arbetsbörda ökar.

Blodtrycket behandlas alltid i första hand med levnadsvanor

Mindre salt i kosten sänker blodtrycket. Största delen av saltet i vår kost är dolt salt som kommer från livsmedel som bröd, köttprodukter, fetter och mejeriprodukter. Den rekommenderade dagliga saltmängden är 5 g.

Även övervikt och motionsökning bör uppmärksammas. För mycket alkohol höjer också blodtrycket.

Högt blodtryck är en risk för hjärtat

Med blodtryck avses det tryck som råder i artärerna. Trycket uppstår när hjärtat sammandrar sig och pumpar blod ut i artärerna. Blodtrycket stiger när människan spänner sig, rör sig eller anstränger sig. Tillfällig blodtrycksvariation är normal. Ständigt förhöjt blodtryck skadar hjärtmuskeln och blodkärlen.

Förhöjt blodtryck är en av de största riskerna för artärsjukdomar trots att det inte kan ses eller kännas på ett tillförlitligt sätt utan måste mätas. Alla vuxna människor ska känna till sitt blodtryck och mäta det minst vart femte år, oftare om trycket har varit lätt förhöjt.

Blodtrycksmätning

Blodtrycket anges med två tal. Det större talet ("övertrycket") beskriver trycket när hjärtat sammandrar sig (systoliskt blodtryck) och det mindre talet ("undertrycket") är trycket under hjärtats vilofas (diastoliskt blodtryck). Måttenheten är millimeter kvicksilver (mmHg).

Blodtrycket varierar normalt under dygnets olika tider. För ett så tillförlitligt resultat som möjligt ska mätningen göras i hemförhållanden under 4–7 dygn morgon och kväll. Vid varje mättillfälle ska blodtrycket mätas 2 gånger efter varandra med 1–2 minuters mellanrum.

Långvarigt förhöjt blodtryck kan leda till förkalkningar i artärerna. Följden av förhöjt blodtryck kan bli störning i hjärnans blodcirkulation. Förhöjt blodtryck ökar risken för stroke på grund av propp i blodkärlen (hjärninfarkt) eller hjärnblödning.

Förhöjt blodtryck ökar även risken för kranskärlssjukdom och andra artärsjukdomar. Andra eventuella skador är hjärtsvikt och störningar i njurfunktionen.

Övertryck (systoliskt)

Undertryck (diastoliskt)

Idealiskt blodtryck

< 120 mmHg

< 80 mmHg

Normalt blodtryck

120–129 mmHg

80–84 mmHg

Nöjaktigt blodtryck

130–139 mmHg

85–89 mmHg

Både förhöjt övertryck (systoliskt) och undertryck (diastoliskt) ökar risken för insjuknande.

Uppdaterad 4.11.2019