Gå till sidans innehåll

Vad kan autonom dysreflexi bero på?

Autonom dysreflexi kan utlösas av vilken som helst stimulering under skadenivån. Det är viktigt att orsaken utreds, då symtom uppkommer.

Utlösande faktorer för autonom dysreflexi

Det kan finnas många olika orsaker till symtom av autonom dysreflexi. Red ut den utlösande orsaken och försök behandla den. De vanligaste utlösande faktorerna är till exempel att urinblåsan eller tarmen blir överfylld.

Printa ut ett instruktionskort till dig själv, där du hittar instruktioner för hur du ska agera om du får symtom av autonom dysreflexi.

Uppdaterad 16.7.2019