Gå till sidans innehåll

Psykiskt välbefinnande vid cancer

Cancer förändrar vardagen och livet på många sätt. Människors förmåga att hantera svåra situationer och skeden i livet är individuell.

Osäkerhet, anpassning till de förändringar som sjukdomen medför och återuppbyggnad av vardagen och livet kan sätta den mentala orken och de sociala relationerna på prov. En person kan klara av livets motgångar med mycket lite symtom och ansträngning, medan en annan behöver mer tid och stöd för att återhämta sig. Var inte ensam med din oro och dina bekymmer, utan tveka inte att be om hjälp.

Många människor med cancer upplever ångest och till och med depression i något skede under sin sjukdomstid. Ångest och depression går ofta över. Det psykiska välbefinnandet kan också stärkas i olika skeden av sjukdomen.

Symtomnavigatorn hjälper dig att identifiera symtomen på ångest och depression och bedöma hur allvarliga de är. Hur allvarliga dina symtom är kan påverkas av din cancer, sjukdomens spridning, de behandlingar du får och din livssituation. Alla med cancer behöver stöd, men få behöver psykiatrisk vård.

Du kan själv lindra din ångest genom egenvård. Diskutera gärna ditt humör med de personer som vårdar dig.

Alla upplever och hanterar insjuknandet i cancer på sitt eget sätt. Att anpassa sig till situationen kräver ofta tid och medvetet arbete.

Det lönar sig att medvetet försöka hitta lösningar på saker som belastar psyket. Att känna igen och uttrycka sina känslor främjar återhämtningen.

Det finns många slags hjälp att få, till exempel

  • församlingarna erbjuder mental och andlig samtalshjälp. Diakoniverksamheten i församlingen erbjuder också samtalshjälp ansikte mot ansikte.

  • Mieli rf:s kristelefon hjälper i svåra livssituationer och vid chockerande upplevelser.

  • Kristelefonen på svenska betjänar må och ons kl. 16–20 och tis, tors och fre kl. 9–13 på numret 09 2525 0112. Den finskspråkiga kristelefonen betjänar 24/7 på numret 09 2525 0111.

  • Handboken i överlevnad ger information och stöd för att klara sig med cancer.

Du kan bekanta dig närmare med dessa via länkarna

Uppdaterad 8.2.2024