Gå till sidans innehåll

Stöd för motivation och uppsättande av mål för dig som får rehabilitering

Guiden Intoa kuntoutumiseen hjälper till att reda ut klientens situation och behov samt ger stöd vid uppsättandet av mål.

Intoa kuntoutumiseen - käytännön opas työntekijöille (Entusiasm för rehabilitering - en guide för arbetstagare) är avsedd som stöd för klientarbetet. Du kan ta med den på hembesök eller till andra klientsituationer. Den kan också användas som hjälp vid introduktion till rehabiliteringen eller vid ett rehabiliteringsmöte.

Exempel på hur guiden kan användas:

  • du kan ställa frågorna i guiden till din klient, till exempel under ett hembesök, när du gör en bedömning av servicebehovet eller när du vill ta reda på vad din klient anser om sin egen funktionsförmåga

  • behovscirkeln (s.18) kan fyllas i tillsammans med klienten;

  • du kan presentera för klienten och anhöriga vad rehabilitering handlar om och varför det är viktigt att personen själv vill delta i den;

  • vid rehabiliteringsmötet kan du skriva ut de fyra rutorna (s.11) och fundera på vilken klient som befinner sig i vilken situation och vem som kan ha potential för rehabilitering

  • du kan tillsammans med teamet komma överens om vilken del av guiden ni vill bekanta er med närmare och diskutera innehållet vid ett teammöte

  • att bekanta sig med guiden kan vara en del av introduktionen

Guiden kan skrivas ut till exempel i A4-format och tas med.

Guiden har tagits fram som ett samarbete mellan Kompetenscentret inom det sociala området i huvudstadsregionen Socca, nätverket GeroMetro för utveckling av tjänster för äldre och Helsingfors stad.

En egen guide för klienter

Rehabiliteringshuset har också en rehabiliteringsguide för klienter och närstående som heter Entusiasm för rehabilitering - guide för dig som får rehabilitering.

Du kan uppmuntra din klient eller hens närstående att bekanta sig med den, eller gå igenom materialet med dem. Guiden hjälper till att stärka den egna motivationen för rehabilitering och uppmuntrar till förändring.

Uppdaterad 2.5.2020