Gå till sidans innehåll

Kompressionsprodukter

Kompressionsprodukter kan användas för att behandla till exempel svullnader, brännskador eller ärr. 

Bekanta dig med innehållet på denna sida för att säkerställa kompressionsproduktens lämplighet och säkra användning. 

Kompressionsprodukter omfattar till exempel stödärmar och stödstrumpor. De tillverkas vanligtvis individuellt efter mått, men det finns också standardprodukter tillgängliga. Påbörjande av kompressionsbehandling överenskommes med en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. 

Produkterna finns tillgängliga i olika kompressionsklasser, det vill säga tryckklasser. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården bedömer från fall till fall vilken tryckklass som behövs.  

Det är möjligt att få en betalningsförbindelse för kompressionsprodukter från vårdinstansen enligt vissa kriterier.

När du börjar använda en kompressionsprodukt kan du gradvis vänja dig vid att använda den. Använd produkten några timmar per dag i början och öka tiden varje dag. ​

För bästa behandlingsresultat ska kompressionsprodukterna användas regelbundet varje dag, från morgon till kväll. 

et lönar sig att tvätta kompressionsprodukten dagligen för att bibehålla dess funktion. Närmare anvisningar om rengöring och underhåll av kompressionsprodukter fås av den som lämnade ut kompressionsprodukten. 

Följ anvisningarna som följde med produkten. 

Det är viktigt att byta ut kompressionsprodukten regelbundet för att säkerställa dess funktion.  Kompressionsprodukten ska bytas ut vid behov om den går sönder eller är olämplig. 

Följ anvisningarna som följde med produkten. 

Kompressionsprodukter kan användas på alla delar av kroppen. Kompressionsstrumpor och kompressionshandskar är de vanligaste produkterna.   

Det finns hjälpmedel för att sätta på en kompressionsprodukt. Du kan fråga om dessa av den instans som lämnar ut hjälpmedlet.

Uppdaterad 22.2.2024