Gå till sidans innehåll

Skolios och ryggmärgsskada

Skolios innebär en vridning av ryggen och ryggraden.

Med åren kan ryggraden bli snedställd och förskjuta sittställningen åt ett håll. Skolios är vanligast i bröstryggen, men kan också förekomma mellan bröstryggen och ländryggraden, och i sällsynta fall i ländryggraden. 

Symtom 

Symtomen kan vara 

  • en sned hållning; den ena axeln är på en högre nivå än den andra  

  • lutning av sittställningen åt ena sidan  

  • ryggsmärta. 

Risken för att utveckla skolios är särskilt hög om ryggmärgsskadan inträffade under barndomen. 

Behandling 

Behandlingen planeras individuellt. 

Funktionsförmågan kan stödjas genom bland annat: 

  • rörelse- och lägesbehandling  

  • avslappningsövningar  

  • regelbunden muskelstretchning och muskelstyrketräning  

  • fysioterapi  

  • att möjliggöra en bra sittställning, till exempel med sidostöd på stolen, ett individuellt ryggstöd och en sittdyna  

  • en stödkorsett eller korsettbehandling. 

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården handleder dig i lämpliga övningar för att förebygga rörelsebegränsningar och smärta orsakad av muskelspänningar. 

Möjligheten till och behovet av kirurgisk behandling bedöms alltid av en ortoped. En operation kan vara motiverat om skoliosen påverkar andningen. Andra motiveringar kan vara att förbättra funktionsförmågan och förmågan att klara av vardagen, samt smärtbehandling. 

Uppdaterad 26.2.2024