Gå till sidans innehåll

Vad går yrkesinriktade rehabilitering ut på?

Yrkesinriktad rehabilitering är avsedd för personer i arbetsför ålder som på grund av sjukdom eller andra hälsoskäl riskerar att få sin arbets- eller studieförmåga väsentligt försämrad under de närmaste åren, eller som kan bli arbetsoförmögna.

Yrkesinriktad rehabilitering är utformad för att hjälpa dig att behålla ditt arbete eller återgå till eller börja arbeta trots en sjukdom eller en funktionsnedsättning. Möjligheterna till yrkesinriktad rehabilitering undersöks alltid innan sjukpension övervägs.

Yrkesinriktad rehabilitering kan till exempel vara

  • arbetsprövning för att hitta ett lämpligt jobb eller studieområde

  • arbetsträning

  • utbildning

  • hjälpmedel för arbete eller studier

  • stöd för företagsverksamhet.

Rehabiliteringspenning eller försäkringsersättning betalas för tiden för yrkesinriktad rehabilitering.

Uppdaterad 16.2.2024