Gå till sidans innehåll

Information om motion efter hjärtinfarkt

En hjärtinfarkt orsakas vanligtvis av en kranskärlssjukdom. Motionen är en av hörnstenarna i rehabiliteringen efter en hjärtinfarkt.

Återhämtningen efter en hjärtinfarkt är individuell och påverkas bland annat av infarktens omfattning och patientens tidigare fysiska kondition. Återhämtningen kan ta 2–8 veckor.

Regelbunden och gradvis ökad motion är viktigt för rehabiliteringen efter en hjärtinfarkt. Till en början bör motionen vara lätt. När din återhämtning fortskrider ska du följa motionsrekommendationerna för personer med kranskärlssjukdom, om inte annat anges.

Du kan läsa om kranskärlssjukdomar och deras behandling i Huset för hjärtsjukdomar i Hälsobyn.

Regelbunden motion kan främja återhämtningen efter en hjärtinfarkt, minska riskfaktorerna för kranskärlssjukdom och bromsa sjukdomsutvecklingen.

Det är aldrig för sent att börja motionera. Läs mera om nyttan av motion för personer med hjärtsjukdomar.

Efter en hjärtinfarkt är det viktigt att du kan bedöma motionens ansträngningsgrad. Var uppmärksam på eventuella symtom under motionen. Läs mer om att bedöma ansträngningsgraden vid motion:

Du ska må bra under och efter motionen. Bekanta dig med vad du ska beakta medan du motionerar, ifall du har en hjärtsjukdom:

Reflektera över

  • Vilken typ av motionär är du?

  • Motionerar du regelbundet?

  • Hur har din sjukdom påverkat din motion?

  • Hur ska du fortsätta att motionera?

  • Har insjuknandet orsakat rädsla för att motionera?

När du hittar ditt favoritsätt att motionera, ger det stöd för en regelbunden motion och uppmuntrar dig att fortsätta motionera. Du kan använda Hjärtförbundets motionsplan och motionsdagbok för att planera din egen motion.

Efter en hjärtinfarkt kan man känna osäkerhet eller rädsla gällande motionen. Detta kan leda till brist på motion vid behandlingen av en kranskärlssjukdom. Du får vägledning om hur du kan hantera dessa känslor här:

Om du känner att du behöver kamratstöd kan du läsa mer om kamratstöd

Uppdaterad 16.1.2024