Gå till sidans innehåll

Nyttan av motion för hjärtat

Motion är bra för både grundfriska personer och för personer med hjärtsjukdomar. Regelbunden motion har många hälsofördelar.

Motion kan minska risken för hjärtsjukdomar, bromsa deras utveckling och upprätthålla funktionsförmågan.

Motion bland annat

 • ökar halten av det goda kolesterolet, det vill säga HDL, i blodet

 • sänker halten av det dåliga kolesterolet, det vill säga LDL, i blodet

 • minskar belastningen på hjärtat genom att sänka blodtrycket och hjärtfrekvensen

 • förbättrar blodsockerbalansen

 • förebygger kranskärlssjukdom och associerade sjukdomar som t.ex. diabetes

 • underlättar viktkontrollen

 • ökar blodcirkulationen, muskelmetabolismen och lungfunktionen.

Det individuella målet för en motionär kan till exempel vara

 • att orka i vardagen och förbättra livskvaliteten

 • att förbättra funktionsförmågan

 • att lättare återgå till arbetet och hobbyerna

 • att minska rädslan eller ångesten som hör samman med motion.

Uppdaterad 18.10.2022