Gå till sidans innehåll

Yrkesinriktad rehabilitering för ungdomar och studerande

Om du är ung eller studerande och ännu inte har börjat studera eller kommit in i arbetslivet, kan du ha rätt till yrkesinriktad rehabilitering från FPA.

Du kan få yrkesinriktad rehabilitering som ordnas av FPA om din arbets- eller studieförmåga och dina förvärvsmöjligheter är väsentligt nedsatta på grund av en sjukdom eller skada.

FPA kan stödja utbildning som yrkesinriktad rehabilitering. För att hitta ett lämpligt utbildningsområde kan följande åtgärder vidtas

  • utredning av yrkesinriktad rehabilitering

  • utbildningsprövning

  • arbetsprövning

  • yrkesinriktad rehabiliteringskurs.

Efter utbildningen kan FPA stödja din övergång till arbetslivet genom sysselsättningsfrämjande rehabilitering, det vill säga arbetsprövning och arbetsträning.

Yrkesinriktad rehabilitering för unga

Om du är 16–29 år och behöver stöd för att klara av vardagen och planera för framtiden kan du ansöka om FPA:s yrkesinriktade rehabilitering för unga.

Du kan också ansöka om yrkesinriktad rehabilitering för ungdomar utan ett läkarutlåtande om du inte har en vårdrelation med hälso- och sjukvården.

Utkomst och ansökan om rehabilitering

Under FPA:s yrkesinriktade rehabilitering är din utkomst rehabiliteringspenningen eller rehabiliteringspenningen för unga. FPA kan också ersätta utgifter och resekostnader kopplade till dina studier.

Anvisningar och ansökan om FPA:s yrkesinriktade rehabilitering finns på FPA:s webbplats.

Uppdaterad 19.2.2024