Gå till sidans innehåll

Vad är lymfsträngar?

Lymfsträngar, dvs. ett förhårdnat lymfkärl, är vanligtvis en följd av en operation i lymfkörtelområdet.

Lymfsträngar syns eller känns som en repliknande tänjning i huden.

En repliknande åtstramning efter en operation orsakas ofta av lymfsträngar. Det är inte känt exakt hur lymfsträngar uppstår, men man tror att det orsakas av en bristning i lymfkärlen som orsakats av en operation. Oftast orsakar borttagning av lymfkörtlar i armhålan, till exempel på grund av bröstcancer eller melanom, strängbildning. De är oftast belägna

  • i armhålan

  • på överarmen

  • på underarmen

  • i bröst-, sido- och bukområdet.

Lymfsträngar är inte alltid synliga på huden, men åtstramningen kan ändå vara mycket intensiv.

Lymfsträngar uppträder oftast cirka två veckor efter operationen och är som spändast cirka en månad efter operationen. De kan också förekomma senare. Cancerbehandlingar, t.ex. cytostatika- eller strålbehandling, kan orsaka åtstramning som orsakas av lymfsträngar. Det lindras vanligtvis genom egenvård och vid behov med fysioterapeutisk behandling.

Åtstramningen kan begränsa armens rörelseförmåga. Den kan också orsaka eller förvärra postoperativ smärta. Ett lindrigt lymfödem kan också uppkomma om armen används mindre på grund av åtstramningen. Det är viktigt att använda och röra på armen trots åtstramningen.

Uppdaterad 12.5.2021