Gå till sidans innehåll

Tetraplegi eller paraplegi?

En ryggmärgsskada orsakar en försvagad muskelstyrka och känsel under skadenivån. De kan också saknas helt. Det här leder till att rörelse- och funktionsförmågan försvagas.

Ryggraden består av sju halskotor, tolv bröstkotor och fem ländkotor. Till ryggraden hör också korsbenen och svansbenen.


Nivå av ryggmärgsskada

Ryggmärgsskadorna beskrivs med en bokstav och ett nummer. Bokstaven berättar i vilken del av ryggraden skadan finns och numret specificerar den neurologiska skadenivån.

Uppdaterad 23.2.2024