Gå till sidans innehåll

Heterotopisk bennybildning och ryggmärgsskada

Heterotopisk bennybildning innebär att nytt ben bildas nära senorna.

Vissa personer med ryggmärgsskador utvecklar heterotopisk bennybildning, det vill säga förbening som uppkommer i bindväven. Vid heterotopisk bennybildning sker förbeningen i mjukdelarna under skadans nivå, oftast runt lederna. Förbeningen orsakar svullnad i mjukdelarna och begränsad rörlighet i lederna. Förbeningen sker oftast under de första månaderna efter skadan. Heterotopisk bennybildning förekommer vanligtvis i höftområdet, men även i knän, axlar och armbågar. 

Heterotopisk bennybildning begränsar inte alltid funktionsförmågan. Betydande begränsningar av ledernas rörlighet på grund av heterotopisk bennybildning förekommer hos cirka 10–20 procent. Det kan till exempel bli svårt att sitta till följd av att ledernas rörlighet begränsas. En dålig sittställning kan leda till trycksår och ökad risk för ventrombos. 

Symtom

I ett tidigt skede kan symtomen vara: 

 • feber, särskilt på natten  

 • svullnad som begränsar rörligheten, till exempel i höften  

 • smärta. 

Symtom i ett senare skede inkluderar: 

 • ökad spasticitet  

 • ökad, långvarig svullnad  

 • nervinklämningar  

 • kronisk smärta. 

Behandling 

Om du får symtom på heterotopisk bennybildning ska du kontakta den behandlande enheten inom hälso- och sjukvården. 

Funktionsförmågan kan stödjas genom bland annat: 

 • lätta rörelsebehandlingar  

 • läkemedelsbehandling  

 • regelbunden stretchning av musklerna  

 • fysioterapi. 

En specialläkare bedömer alltid möjligheten till och behovet av kirurgisk behandling i situationer med svårt rörelsehinder. Grunderna för operationen är att förbättra funktionsförmågan och göra vardagen smidigare. 

Uppdaterad 26.2.2024