Gå till sidans innehåll

Smärtbehandling - smärta i ländryggen

Smärta i ryggen kan behandlas med smärtstillande läkemedel, men det finns också många sätt behandla smärtan utan läkemedel. Du kan få massage, akupunktur och andra fysikaliska behandlingar.

Behandling av ryggsmärta med läkemedel

Det tryggaste läkemedlet för behandling av ryggsmärta är paracetamol. Paracetamol ska användas i tillräckligt stora doser i enlighet med symtomen. Den sammanlagda dosen per dygn får ändå inte vara mer än 3 000 milligram.

Det är också möjligt att ta antiinflammatoriska medel mot ryggont. Dessa läkemedel kan dock irritera magen och tarmen. De kan också öka risken för magsår. Det tryggaste antiinflammatoriska läkemedlet som fås utan recept är naproxen.

Ibland räcker det med att ta läkemedel beroende på symtomen, men bäst fungerar läkemedel när de tas som en kur, dvs. regelbundet i ett par dagars tid.

Om du behöver äta smärtstillande läkemedel under en längre tid eller om läkemedlet inte hjälper, ska du kontakta läkare. Du kan också fråga om olika läkemedel på apoteket. Om du har sjukdomar och äter andra läkemedel, är det viktigt att du pratar om smärtstillande läkemedel som passar dig med en läkare.

Smärtbehandling utan läkemedel

Smärtbehandling utan läkemedel görs bland annat genom att täcka över smärtimpulserna, producera konkurrerande sinnesintryck, låta musklerna slappna av och förstärka kontrollen av smärtan.

Vid akupunktur införs tunna nålar på exakt definierade punkter. Vårdmetoden kommer från Kina, där behandlingen ursprungligen gjordes med vassa stenar. Behandlingen ges ofta i en serie på 3–10 gånger med cirka en veckas mellanrum. Akupunktur kan tillfälligt lindra utdragen smärta i ryggen.

Problem med ryggen orsakar ofta smärta, och det är viktigt för smärtbehandlingen att man accepterar smärtan. När man accepterar smärtan, minskar den stress som smärtan medför, vilket ger patienten mer resurser för själva rehabiliteringen. Att man accepterar smärtan innebär ändå inte att man ger upp hoppet på att bli botad från besväret eller att man avstår från rätten till god smärtbehandling.

Människan är en helhet som inte bara består av kroppsliga strukturer. Det psykiska, sociala och kulturella välbefinnandet spelar en mycket viktig roll. Meningsfulla fritidsaktiviteter, bra människorelationer och ett trevligt arbete är viktiga delar av smärtbehandlingen. Alla dessa element hjälper patienten att bli bra igen.

Massage ges för att musklerna ska slappna av och ämnesomsättningen i det masserade området blir bättre. Massage minskar smärta i ryggen och förbättrar personens funktionsförmåga, särskilt i kombination med fysioterapeutisk träning och handledning.

Kognitiv beteendeterapi bygger på övningar som görs för att minska negativa uppfattningar och rädslor för smärtan. Genom övningarna kan patienten lära sig att bättre förstå sitt eget sätt att fungera samt dess orsaker och följder. Terapin kan också göra det möjligt för patienten att öka sin egen aktivitet.

Värmebehandling lindrar utdragen smärta i ryggen tillfälligt. Behandlingen stimulerar blodcirkulationen, ökar vävnadens omsättning och gör musklerna avslappnade.

Syftet med kylbehandling är att minska akut inflammation, svullnad och smärta som beror på en vävnadsskada. Behandlingens effekt baserar sig både på att blodkärlen drar ihop sig och på att känselnerverna i det sjuka området domnar.

Behandlingarna kan ges med värme- och kylförpackningar antingen i fysioterapin eller hemma.

Vid manipulationsbehandling förs leden till sitt extremläge. Därefter utsätts leden för en kraftimpuls för att förbättra dess rörlighet. Syftet med behandlingen är att utlösa smärttillstånd och förbättra patientens funktionsförmåga.

Manipulationsbehandling kan prövas vid utdragen smärta i ryggen. Manipulationsbehandling ska endast ges av en utbildad person, dvs. av läkare som fått utbildning i manuell manipulation, eller av en OMT-fysioterapeut, legitimerad kiropraktiker, osteopat eller naprapat.

Mindfulness är medveten och godkännande närvaro. Med hjälp av mindfulness lär man sig att observera sina egna tankar, sin andning och sina fysiska förnimmelser. Tankarna och förnimmelserna observeras just sådana som de är, utan att döma eller värdera dem.

Mindfulness kan lindra kronisk smärta i ryggen. Utöver mindfulness kan man också tala om närvaro eller om meditationsfärdigheter.

Med hjälp av TNS-behandling, dvs. transkutan nervstimulering, försöker man påverka smärtregleringen och smärtöverföringen i kroppen. Behandlingen ges med en apparat som stimulerar rörelsenervernas nervändar under huden.

Behandlingen har inverkan på hur smärtimpulserna förmedlas från ryggmärgen till hjärnan. Den kan också öka produktionen av smärtlindrande hormoner i kroppen.

En stödkorsett

Stödkorsett används för att stödja bålen. Den kan också begränsa rörelser som är skadliga för ryggen. Många ryggpatienter upplever att stödkorsetten lindrar ryggsmärtan och gör det lättare för dem att röra på sig.

Uppdaterad 20.2.2024