Gå till sidans innehåll

Hurdana andningsövningar ska jag göra vid pulmonell arteriell hypertension?

När blodflödet i lungartärerna är nedsatt är luftflödet och luftväxlingen i lungorna, dvs. lungventilationen, särskilt viktigt.

Inandningsstyrkan och diafragmans funktion är viktiga för att ha en så bra lungventilation som möjligt. Diafragman är den viktigaste inandningsmuskeln. Diafragmaandning leder luften till de nedre delarna av lungorna, där överföringen av syre till blodcirkulationen huvudsakligen sker. Detta är lungventilation.

Det är värt att öva på att använda diafragman. Titta på videon om diafragmaandning och se mer om hjälpmedel som tränar inandningen:

Man kan lindra andnöd genom till exempel

  • lägesbehandling

  • avslappningsmetoder

  • olika andningstekniker.

För mer information om avslappning, lägesbehandlingar och andningstekniker kan du läsa och titta på videorna och länkarna nedan.

Uppdaterad 12.1.2024