Gå till sidans innehåll

Hur ansöker jag om rehabilitering?

Du kan till exempel fråga hälsovården eller FPA om vilka rehabiliteringstjänster du kan ansöka om.

Rehabilitering tillhandahålls av många olika aktörer, var och en med sina egna riktlinjer för ansökan om rehabilitering.

Vid behov kan du be en rehabiliteringshandledare, socialarbetare eller socionom om hjälp med att ansöka om rehabilitering.

Rehabilitering inom det offentliga social- och hälsovårdssystemet tillhandahålls av hälsocentraler, sjukhus, välfärdsområdes sociala tjänster och stödtjänster för utbildning.

I allmänhet behöver du inte använda ansökningsblanketter, men du kan ansöka om medicinsk rehabilitering, det vill säga rehabilitering av funktionsförmågan, till exempel på grundval av en remiss från en läkare. Praxis varierar från välfärdsområden till välfärdsområden. Kontakta din lokala hälsocentral för att ta reda på vad som gäller i ditt välfärdsområde.

Du kan ansöka om tjänster som stöder rehabiliteringen, såsom ändringsarbeten i hemmet eller familjearbete, via ditt välfärdsområde socialtjänst. Vissa tjänster kräver rekommendation från läkare. Praxis varierar från välfärdsområden till välfärdsområden. Ta reda på vad som gäller i ditt välfärdsområde.

För småbarnspedagogikens och skolväsendets stödtjänster krävs vanligtvis en rekommendation från en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Praxis varierar från kommun till kommun. Ta reda på vad som gäller i din kommun i fråga om småbarnspedagogiken eller skolväsendet.

Fyll i FPA:s rehabiliteringsansökan noggrant, särskilt de delar där du beskriver hur sjukdomen eller funktionsnedsättningen försvårar din förmåga att klara av vardagen, ditt arbete eller dina studier.

Det är viktigt att definiera målen för rehabiliteringen. Skriv i din ansökan hur du förväntar dig att rehabiliteringen ska hjälpa dig att klara av vardagen och vilken information, råd och/eller stöd du hoppas få från rehabiliteringen.

Försäkra dig om att den yrkesutbildade person du väljer har den kompetens som behövs för din rehabilitering och att hen har ett avtal med FPA. Du kan besöka webbplatsen för den som tillhandahåller tjänsten eller fråga en rehabiliteringshandledare, socialarbetare eller socionom om råd.

Social- och hälsoorganisationer har vanligtvis egna ansökningsformulär för den rehabilitering de organiserar. Ansökningsblanketter och information om hur man ansöker finns på organisationernas webbplatser.

Fyll noggrant i blanketten. Om en läkares rekommendation eller en rehabiliteringsplan efterfrågas ska du bifoga detta till din ansökan.

Arbetspensionsanstalterna har en gemensam ansökningsblankett för arbetspensionsrehabilitering. Fyll i ansökningsblanketten noggrant och skicka den till din arbetspensionsanstalt. Du måste bifoga ett B-utlåtande från en läkare till din ansökan.

Skicka in din rehabiliteringsplan till ditt försäkringsbolag. En skild ansökningsblankett behövs inte.

Fråga din företagshälsovård om rehabiliteringspraxis.

De tjänster som tillhandahålls av Arbets- och näringsbyrån kompletterar den yrkesinriktade rehabilitering som organiseras av andra aktörer. Du kan be AN-tjänsterna om mer information.

Uppdaterad 16.2.2024