Gå till sidans innehåll

Träning av fötterna vid reumatiska sjukdomar

Träning kan stärka de muskler som stöder foten och vristen och därmed stödja fötternas funktion trots reumatism.

Det finns många små leder i foten som stöds av många ledband och muskler.

Du kan träna de muskler som stöder foten på samma sätt som andra muskler.

 • Det lönar sig börja träna fotens muskler sittande, så att hela kroppsvikten inte vilar på fötterna.

 • Börja med några upprepningar.

 • Du kan gradvis öka antalet upprepningar upp till 10–20 upprepningar.

Vid behov kan du hjälpa rörelsen lätt med handen. Att titta på foten under övningarna kan också göra det lättare att utföra övningarna.

Du kan få instruktioner för individuella övningar av en fysioterapeut eller fotvårdare.

Du kan skriva ut övningarnas instruktioner:

Stärk fotens muskler till exempel med följande övningar

 • Lägg din bara fot på golvet.


 • Lyft stortån i luften.

 • Håll den främre trampdynan och resten av tårna på golvet.

Rörelsen aktiverar de muskler som stöder vristens mittdelar.

 • Lägg din bara fot på golvet.


 • Spreta med tårna.

Rörelsen aktiverar fotens muskler.

 • Lägg din bara fot på golvet.

 • Håll den främre trampdynan och hälarna i golvet och tårna avslappnade.


 • Förkorta foten och skapa en "skål" under fotsulan.

 • Vid rörelsen förkortas fotens insida.

Rörelsen aktiverar fotområdet.

 • Lägg din bara fot på golvet.


 • Skjut stortån åt sidan, bort från de andra tårna.

 • Håll tårna raka och så avslappnade som möjligt under rörelsen.

Rörelsen aktiverar musklerna på fotens insida och bidrar till att bibehålla stortåns ställning, vilket förebygger uppkomsten av en snedställd stortå.

Uppdaterad 7.6.2022