Gå till sidans innehåll

Motståndsandning och hjälpmedel

Utandning med motstånd skapar ett positivt tryck i luftrören, vilket gör att de öppnas upp och förbli öppna mer effektivt. Detta förbättrar andningen och löser upp mer slem.

Utandningsövningar kallas också PEP-övningar, vilket står för Positive Expiratory Pressure (positivt utandningstryck). Motståndsandning med hjälp av flaska är en av dessa övningar, men det finns även andra hjälpmedel på marknaden som bygger på samma teknik.

Be en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården om mer information om hjälpmedel för att träna utandningen.

Utandningen kan också förbättras utan hjälpmedel, till exempel genom sluten läppandning.

Uppdaterad 7.6.2022