Gå till sidans innehåll

Var får jag hjälp med smärta i basen av tummen?

Om symtomen inte blir lindrigare med egenvård och de försvårar ditt dagliga liv, var i kontakt med hälsovården.

Diskutera med läkaren om dina symtom och lämplig behandlingslinje. Läkaren kan vid behov hänvisa dig till en ergo- eller fysioterapeuts mottagning.

Ergo- och fysioterapeuten kan hjälpa med att till exempel

  • välja lämpliga småhjälpmedel och stöd

  • hitta ergonomiska arbetssätt

  • göra lämpliga rörelseövningar för dig.