Gå till sidans innehåll

Komplext regionalt smärtsyndrom tar på krafterna, vad kan hjälpa?

Du kan påverka upplevelsen av smärta genom att påverka ditt humör. Att uppmärksamma saker som ger dig glädje och är viktiga för dig hjälper dig att hantera smärtan.

Det som händer i kroppen påverkar sinnet och det som händer i sinnet påverkar kroppen. Det finns ingen smärtkänsla utan sinnet. Det är därför man kan säga att smärtan också alltid sitter mellan öronen. Vi hanterar smärta individuellt, men det är vanligt att smärtan påfrestar resurserna och orken. 

Du kan känna dig nedstämd, ångestfylld eller frustrerad. Sådana känslor är vanliga mentala reaktioner på stressande livssituationer, men om de blir långvariga kan de påverka funktionsförmågan och rehabiliteringen. Därför är det viktigt att identifiera de resurser som stöder din rehabilitering och gör det möjligt för dig att leva ett meningsfullt liv trots smärtan. 

Samspelet mellan kropp och sinne återspeglas också i det faktum att vi kan påverka upplevelsen av smärta genom att påverka vår sinnesstämning och vår ork. Att fokusera din uppmärksamhet på saker som ger dig glädje och är viktiga för dig hjälper dig att hantera smärtan och främjar rehabiliteringen. Att sätta upp uppnåeliga mål hjälper också dig att röra dig i rätt riktning.

Uppdaterad 7.6.2023