Gå till sidans innehåll

Bra att veta om distansrehabilitering

Bekanta dig med distansrehabilitering med hjälp av frågorna. Via länkarna i svaren kan du även bekanta dig med de andra avsnitten i guiden.

Distansrehabilitering är en rehabiliteringsmetod där vårdpersonalen och personen som rehabiliteras befinner sig på olika platser. Distansrehabilitering är en handledd och målinriktad verksamhet som sker via till exempel video eller telefon. Handledaren vägleder personen som ska rehabiliteras från sin arbetsplats via till exempel dator eller telefon.

I framtiden kommer även distansrehabilitering med hjälp av en smarttelefon eller surfplatta att bli allt vanligare. Distansrehabilitering passar för både grupp- och individuell terapi.

Distansrehabilitering erbjuds ännu inte överallt i Finland. Fråga din vårdgivare eller din välfärdsområden servicerådgivare om möjligheten till distansrehabilitering.

Syftet med distansrehabilitering är detsamma som för all rehabilitering: att stödja och hjälpa dig att leva ett så självständigt och tillfredsställande liv som möjligt. Distansrehabilitering kan vara en fristående del av rehabiliteringen eller ett komplement och stöd till andra rehabiliteringsmetoder.

Distansrehabilitering är ett bra alternativ om du inte enkelt kan ta dig från ditt hem eller om avstånden är långa.

  Behovet av rehabilitering bedöms alltid individuellt. Rehabiliteringsbehovet kan vara att förbättra välbefinnandet, fysiskt, psykiskt, socialt eller tankemässigt. Vårdpersonalen kan föreslå distansrehabilitering, men också personen som ska rehabiliteras kan ta upp möjligheten till distansrehabilitering. Om du vill genomgå rehabilitering och vårdpersonalen anser att det kan vara till nytta, bedömer ni tillsammans om distansrehabilitering kan vara ett lämpligt alternativ.

  Din rehabilitering stöds av olika yrkesgrupper. Distansrehabilitering kan tillhandahållas av yrkespersoner inom social- och hälsovården såsom ergoterapeuter, fysioterapeuter, talterapeuter, sjukskötare, rehabiliteringshandledare, socialarbetare, socialrådgivare, kulturrådgivare, geronomer eller fritidsaktivitetsrådgivare.

  Välfärdsområden erbjuder distansrehabilitering i olika stor utsträckning. I alla välfärdsområd används ännu inte fjärruppkopplingar.

  Beroende på tjänsten kan distansrehabilitering utföras med din egen utrustning eller utrustning som lånas från distansrehabiliteringsenheten. Om distansrehabiliteringen kräver specialutrustning kan den tas med hem till dig och du får instruktioner om hur den ska användas. Om du inte kan använda den själv kan till exempel en arbetstagare inom hemvården hjälpa till. För mer detaljerade instruktioner om den utrustning du behöver, kontakta enheten som genomför distansrehabiliteringen.

  Om distansrehabiliteringen sker i realtid öppnas förbindelsen vid den överenskomna tidpunkten. Rehabiliteringen kan ske i form av diskussioner, erfarenhetsutbyte, intellektuella uppgifter eller fysiska och funktionella övningar.

  Om distansrehabilitering tillhandahålls av välfärdsområden sker faktureringen ofta inom ramen för hemvårds- och serviceplanen. Det kan också vara beloppet för självriskandelen för individuella terapisessioner. Priset för distansrehabilitering varierar från välfärdsområden till välfärdsområden.

  Om du inte har lämplig utrustning kan du ta reda på om din stad eller kommun eller välfärdsområden lånar eller hyr ut utrustning för fjärruppkoppling. När rehabiliteringen avslutas återlämnas utrustningen.

  Privata företag erbjuder också distansrehabiliteringstjänster, där priset bestäms av företagets egen prislista.

  Distansrehabilitering kan vara lämpligt för dig om du har ett rehabiliteringsbehov och kan följa instruktioner på distans. Nyckeln till rehabilitering är din egen aktivitet och ditt åtagande för dina övningar och dina mål, inte dina tekniska färdigheter. Du kan få hjälp med tekniken från enheten som erbjuder distansrehabilitering.

   Du kan ta reda på om distansrehabilitering är tillgänglig i ditt område från den centrala servicerådgivningen eller seniorrådgivningen i ditt område. Om det inte finns någon central servicerådgivning eller seniorrådgivning i ditt område kan du fråga din hälsocentral eller hemvården om distansrehabilitering.

   Om du är i arbetsför ålder kan du ta reda på om du är berättigad till rehabilitering som ersätts av FPA.

   Uppdaterad 10.4.2024