Gå till sidans innehåll

Motion som egenvård vid pulmonell arteriell hypertension

Tillsammans med läkemedelsbehandling och annan behandling är motion en viktig del av behandlingen av pulmonell arteriell hypertension, det vill säga PAH.

PAH, det vill säga pulmonell arteriell hypertension, är en sällsynt sjukdom som kan uppkomma i alla åldrar. Vid PAH är trycket i lungartärerna permanent förhöjt. PAH kan orsakas av ett antal olika saker, till exempel bindvävssjukdom, medfött hjärtfel eller kronisk lungemboli.

Motion förbättrar prestationsförmågan. Motion kan också ha en positiv inverkan på livskvaliteten och funktionsförmågan hos personer med PAH. Regelbunden motion kan påverka

  • syreupptagningsförmågan

  • muskelstyrkan

  • lungventilationen

  • andningsmusklernas funktion.

Ovanstående saker förbättrar prestationsförmågan, även om hjärtats pumpeffekt inte ändras.

Det är viktigt med nytto- och vardagsmotion vid sidan om muskel- och uthållighetsträning. Sikta på minst 30 minuters nytto- och vardagsmotion med lätt ansträngning varje dag. Under motion med lätt ansträngning kan du prata, vilket är nivå 10–14 på RPE-skalan. Med RPE-skalan kan du bedöma hur ansträngande motionen är på en skala från 6 till 20.

Läs mer om hur du bedömer motionens ansträngningsgrad och RPE-skalan:

Bra nytto- och vardagsmotion inkluderar:

  • trädgårdsarbete

  • städa

  • gå i trappor

  • motion på väg till och från arbetet

  • bär- och svampplockning

  • gå ut med hunden.

Läs mer om nytto- och vardagsmotion:

Mer information om pulmonell hypertension finns i Lunghuset.

Uppdaterad 12.1.2024