Gå till sidans innehåll

Operationer i bröstet och rehabilitering

De vanligaste bröstoperationerna är bröstcanceroperationer och korrigering av bröstformen. Efter operationen är det viktigt att fortsätta med lätta vardagssysslor.

Det är viktigt att börja med skonsamma rörelseövningar för den opererade sidans övre extremitet så snart som möjligt under veckan efter operationen. Individuella anvisningar om rörelseövningarna kan vid behov erhållas från den kirurgiska enheten.

Rörelseövningar bidrar till att göra ärrvävnaden mer flexibel redan från början, så att den är mindre benägen för åtstramning.

Målet är att återställa axelledens rörelseomfång till den nivå som rådde före operationen och att kunna utföra vardagliga aktiviteter som tidigare.

Allmänna anvisningar

 • Börja med lugna rörelseövningar så snart du får tillstånd

 • Ta vid behov smärtstillande läkemedel en timme före rörelseövningarna.

 • Använd händerna så normalt som möjligt när du kommer hem från operationen.

 • Undvik att svettas, lyfta och bära tungt under konvalescenstiden.

 • Undvik plötsliga rivande handrörelser tills såret är väl läkt.

 • Du kan bada bastu när dina sår har läkt helt.

 • Du kan återgå till dina motionshobbyer efter konvalescenstiden.

 • Om du är osäker på vad du ska göra, kontakta den enhet som opererade dig.

Ärrbildning och åtstramning av ärret

När operationssåret läker bildas ärrvävnad. Det kan orsaka åtstramning och därför är det viktigt att behandla ärret. Det finns individuella skillnader i ärrbildning. Se till att du får dina anvisningar för ärrvård från din vårdenhet.

Särdrag av olika operationer:

Partiell mastektomi

Delar av bröstet kan behöva avlägsnas av olika skäl. Återhämtningen efter operationen är ofta snabb och du kan börja använda din arm normalt direkt.

 • Använd en välsittande behå som inte spänner tills såret har läkt.

 • Du kan börja svettmotionera när såret är helt läkt.

Bröstförminskning

Återhämtningen efter en bröstförminskning tar vanligtvis cirka fyra veckor.

 • Använd en välsittande behå på nätterna och under dagarna i fyra veckor och följ alltid dina individuella anvisningar.

 • Det är bäst att undvika hoppande rörelser och motion som orsakar mycket svettning under konvalescenstiden.

Efter en mastektomi finns det vanligtvis ett drän i operationsområdet för att samla upp vävnadsvätska från operationsområdet. Du kan vara som vanligt hemma med dränet. Det är viktigt att börja med rörelseövningar i den övre extremiteten direkt, även om dränet är på plats. Dränet kan öka smärtan. Gör då de rörelseövningar du får enligt hur du mår och använd smärtstillande läkemedel regelbundet.

När dränet har avlägsnats från operationsområdet kan du försöka röra den övre extremiteten tills du känner en sträckning eller åtstramning, och lite till därifrån. Det är viktigt att göra rörelseövningarna regelbundet och fortsätta så länge det finns en spänning i sårområdet eller övre extremiteten.

Efter en mastektomi kan operationsområdet börja spänna på grund av ärrbildningen. Börja vårda ärret när såret har läkt och det inte längre ansamlas någon vätska, dvs. serom, i operationsområdet.

Efter eller i samband med en mastektomi kan bröstet rekonstrueras med ett autotransplantat, dvs. ett flik- eller fettransplantat. Vid bröstrekonstruktion tas vävnad oftast från ryggen (LD lambå) eller buken (DIEP lambå). Silikonproteser kan också användas vid bröstrekonstruktion, antingen som sådana eller i kombination med fettransplantation eller lambårekonstruktion.

 • Påbörja rörelseövningarna enligt de anvisningar du har fått.

 • Håll det konstruerade bröstet varmt och undvik tryck på bröstkorgen under konvalescenstiden.

 • Använd behå enligt de anvisningar du fått.

 • Du kan ha kvar ett drän i operationsområdet när du skrivs ut, se avsnittet Mastektomi på denna sida för närmare anvisningar.

 • Det kan vara nödvändigt att använda stödtextilier vid platsen som flik- eller fettransplantatet tas ifrån. Du kan få mer detaljerade anvisningar från den enhet som opererat dig.

Om bröstoperationen sträcker sig till armhålan kan spänningen och smärtan vara störst i armhålan. Rörelseövningar är mycket viktiga direkt efter operationen så att åtstramningen inte förhindrar användning av armen i framtiden. Det kan utvecklas en gradvis åtstramning av lymfkärlen, dvs. lymfsträngar, i armhålan, den övre extremiteten eller kroppen. Läs mer om dess behandling:

Om lymfkörtlar avlägsnas från armhålan under operationen kan lymfödem senare utvecklas i den övre extremiteten. Läs mer om behandling av svullnad:

Uppdaterad 1.4.2021