Gå till sidans innehåll

Olycksfall eller yrkessjukdom och yrkesinriktad rehabilitering

Om du har råkat ut för en arbetsolycka, en trafikolycka eller en yrkessjukdom kan du vanligtvis få yrkesinriktad rehabilitering från ett försäkringsbolag.

Olycksfallsförsäkringen ansvarar för att ersätta rehabilitering för personer som skadats i olyckor och insjuknat i yrkessjukdomar, medan trafikförsäkringen ansvarar för att ersätta rehabilitering för personer som skadats i en trafikolycka.

Yrkesinriktad rehabilitering som täcks av olycksfallsförsäkringen och trafikförsäkringen omfattar

  • rehabiliteringsutredningar

  • arbete och utbildningsprövningar

  • arbetsträning (på ditt gamla eller nya jobb)

  • utbildning

  • lån och bidrag för att stödja affärsverksamhet

  • hjälpmedel och utrustning för arbetsplatsen

  • bidrag eller räntefritt lån för inköp av transportmedel för pendling

  • utbildningskostnader

  • undersökning av yrkessjukdomar.

Försäkringsbolagen fattar beslut om yrkesinriktad rehabilitering på grundval av en aktuell medicinsk bedömning. En skild ansökan behövs inte.

För mer information om yrkesinriktad rehabilitering som ersätts av olycksfalls- och trafikförsäkringen, kontakta ditt olycksfalls- eller trafikförsäkringsbolag.

Uppdaterad 16.2.2024