Gå till sidans innehåll

Utnyttja Rehabiliteringshuset i patientarbetet

Innehållet i Rehabiliteringshuset kan vara relevant för flera olika patient- eller klientgrupper, eller kan vara av allmänt intresse för alla. Det finns många guider tillgängliga, så för att hitta en lämplig guide för dig kan du använda söksidan Din rehabilitering. Ange det tema, det symtom, den sjukdom eller den skada som du vill hitta innehåll om i sökfältet. Du kan också bläddra fritt bland ämnen i sökfältets lista. 

Rehabiliteringshusets egenvårdsprogram har tagits fram för att stödja en god vård. Behöver din patient till exempel hjälp med att sluta röka före en operation? Eller är du bekymrad över patientens näringsstatus? Vill din patient ha hjälp med att börja motionera? De nätkurslika egenvårdsprogrammen i Hälsobyns Min vårdväg kan användas av patienter utan remiss till en läkare eller en digital vårdväg. Genom att logga in på Min vårdväg kan du ta innehållen i eget bruk och se innehållet i egenvårdsprogrammen. Det gör det lättare för dig att rekommendera dem till dina patienter.

Bekanta dig med presentationerna av egenvårdsprogrammen.

Behöver din klient eller hens närstående hjälp med frågor som rör välbefinnande och social trygghet? Problemnavigatorn gör det möjligt för klienten att bedöma sitt eget eller en närståendes behov av socialt stöd. 

Behöver din klient information om tjänster och stödformer som erbjuds av samhället samt anvisningar om  hur, var och på vilka grunder hen kan ansöka om dem? 

Behöver din klient stöd med att bli motiverad, att sätta upp mål eller information om olika former av rehabilitering och rehabiliteringstjänster? I avsnittet Information hittar du information om rehabilitering och rehabiliteringstjänster. 

Behöver din patient anvisningar för hur man skaffar, använder eller underhåller ett hjälpmedel? Se om du hittar det hjälpmedel du söker i Rehabiliteringshusets hjälpmedelssökning.

Arbetar du med hjälpmedelstjänster? Undrar du över praxis och grunderna för utlämnande av hjälpmedel? Bekanta dig med webbplatsen Hjälpmedel, som är avsedd för professionella.

Vid en allvarlig sjukdom är en närstående ett viktigt stöd för rehabiliteringen, eller så kan den närstående själv behöva stöd. Då kan du använda dig av Rehabiliteringshusets avsnitt För närstående. 

Du kan ge respons på innehållet med hjälp av Hälsobyns responsformulär. Välj Hälsobyn.fi som tjänst och sedan Rehabiliteringshuset som hus och skicka oss din respons på innehållet. Du kan också lämna dina kontaktuppgifter om du vill vara med och utveckla innehållet i fråga.

Uppdaterad 29.2.2024