Gå till sidans innehåll

Hur inverkar ryggmärgsskadan på andningen?

En försvagad andningsförmåga beror på ryggmärgsskadans skadenivå och omfattning.

En ryggmärgsskada skadar inte lungorna. Skador i det centrala nervsystemet gör att bröstkorgsmusklernas, magmusklernas, bäckenbottenmusklernas och diafragmans funktionsförmåga försvagas eller saknas.

Om andningsmusklerna försvagas ens delvis, försämras hostförmågan och ventilationen i lungorna. Det kan orsaka slembildning, försvaga bröstkorgens rörlighet och öka risken för lunginflammation.

I synnerhet i ryggmärgsskador på nivån C5 och över det, finns en större risk för andningsproblem. En ryggmärgsskada på nivån L1 eller undet det inverkar inte på andningsmusklernas funktion.

Genom andningsträning kan du upprätthålla lungornas aktivitet och minska risken för lunginflammation och andra inflammationer i andningsorganen. Inflammationer i andningsorganen är den vanligaste dödsorsaken bland ryggmärgsskadade. Genom att sluta röka och sköta om vaccinationsskydd främjar du din lunghälsa.

Om du vill kan du skriva ut instruktionen.

Uppdaterad 23.2.2024