Gå till sidans innehåll

Nedsatt syn – Var kan jag få hjälp med att klara mig hemma?

Du kan få hjälp av dina närstående eller skaffa utomstående tjänster till ditt hem.

  • Tala med dina närstående om hur de kan hjälpa dig.

  • Ta reda på om du har rätt till en personlig assistent. Du kan också kontakta volontärinstanser.

  • Be om ett utvärderingsbesök för hemvård om du behöver hjälp med medicinering, att tvätta dig eller andra personliga aktiviteter.

  • Skaffa vid behov ett säkerhetsarmband eller annat larmsystem för nödsituationer.

  • Använd en välfärdsområdets matkassetjänst eller butikernas egna tjänster.

  • Dra nytta av den måltidstjänst som erbjuds av välfärdsområdet eller avprivata tjänsteleverantörer.

Uppdaterad 6.3.2024