Gå till sidans innehåll

Vårdvägen för rehabilitering i hemmet för äldre

Det finns många saker som är förknippade med rehabilitering i hemmet. Bekanta dig med guiderna för rehabilitering i hemmet och dess möjligheter.


Detta avsnitt har producerats i samarbete med nätverket GeroMetro.

Motivation är också till hjälp vid rehabilitering. Undersök vad motivation är och hur du kan stärka den. Med Entusiasm inför rehabilitering - en guide för den som ska rehabiliteras guiden kan du utforska din vilja till förändring och lära dig hur du kan stärka din motivation inför rehabilitering.

På Snabbguide till välbefinnande -sidan kan du läsa om de viktigaste åtgärderna för att förbättra välbefinnandet.

Rehabiliteringen framskrider individuellt och var och ens resa mot det egna målet är olika.

Du kan utnyttja dina styrkor, resurser och intressen. Rehabiliteringen är individuell, men den framskrider i allmänhet stegvis från en identifiering av ändringsbehovet till en bedömning i slutet av rehabiliteringsperioden.

Om du plötsligt blir inlagd på sjukhus eller till exempel genomgår en operation är det en bra idé att i god tid tänka på hemkomsten. Att vara förberedd hjälper dig att återgå till vardagen och skapar en känsla av trygghet.

Om du plötsligt har blivit inlagd på sjukhus, bör du planera inför utskrivningen medan du fortfarande är kvar på sjukhuset. Diskutera med personalen som behandlar dig bland annat om när du kommer att skrivas ut.

Om din sjukhusvistelse varit på förhand planerad, lönar det sig att planera inför hemkomsten redan innan sjukhusvistelsen börjat.

Bra förberedelser hjälper dig att återhämta dig efter sjukhusvistelsen.

Rehabilitering i hemmet hjälper dig att göra saker som är meningsfulla för dig i situationer där till exempel en sjukdom eller en plötslig händelse har påverkat din förmåga att klara av vardagen.

Rehabilitering i hemmet handlar om att möjliggöra en bra vardag och kallas också ibland för vardagsrehabilitering. Fråga om möjligheten till rehabilitering i hemmet hos ditt välfärdsområde hemvård, hälsocentral eller servicerådgivning.

Läs mer om rehabilitering i hemmet.

    Vid distansrehabilitering stöds din rehabilitering med hjälp av teknik och en fjärruppkoppling. Stödet kan ges i form av råd, vägledning eller övningar.

    Om din närstående är din stödperson eller närståendevårdare kan hen spela en viktig roll i att uppmuntra din rehabilitering och ge dig praktisk hjälp i vardagen. Det är också viktigt att ta hand om hens ork. På så sätt mår ni bättre tillsammans.

    Läs mer:

    Uppdaterad 7.3.2024