Gå till sidans innehåll

Att avhålla sig från rusmedel stöder förebyggande av fall

Rusmedel försämrar uppmärksamheten, reaktionsförmågan och balanskontrollen.

Rusmedel ökar risken för fall och andra olyckor, i synnerhet när man blir äldre.

Det är alltid tillrådligt att sluta använda rusmedel. Det är alltid bra att diskutera användningen av rusmedel och läkemedel med läkaren.

Även små alkoholmängder försämrar uppmärksamheten, reaktionsförmågan och balanskontrollen. Den berusande effekten av alkohol ökar risken för fall och andra olyckor.

Förmågan att tolerera alkohol minskar med åldern, vilket är anledningen till att riskgränserna för alkoholkonsumtion är lägre för personer över 65 år än för personer i arbetsför ålder.

Interaktion mellan alkohol och läkemedel

Användning av alkohol i kombination med läkemedel rekommenderas inte.  Till exempel kan interaktionen mellan blodtryckssänkande läkemedel och alkohol leda till att blodtrycket sjunker, vilket kan yttra sig som yrsel när man reser sig upp.

Tala med din läkare om eventuella interaktioner mellan de läkemedel du tar och alkohol.

Oro för alkoholkonsumtionen

Att prata om sin egen eller en närståendes alkoholkonsumtion är inte alltid lätt, men det är värt det.

Om du är orolig för din egen eller en närståendes alkoholkonsumtion, tala direkt med dina närstående eller med en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Läs mer om alkoholrelaterade frågor:

Rökning höjer blodtrycket, minskar den allmänna konditionen och påverkar mineralinnehållet i skelettet. Dessa utsätter för fall och benfrakturer. Det lönar sig alltid att sluta röka. Du kan få stöd för att sluta. Läs mer om att sluta röka:

Droger, såsom cannabis, kan

  • störa det centrala nervsystemets funktion

  • försämra förståelsen och minnet

  • göra det svårt att kontrollera känslor.

Den berusande effekten av droger ökar risken för fall och andra olyckor. Det lönar sig alltid att sluta använda droger. Du kan få stöd för ditt beslut. Läs mer om missbruk och rusmedelsfrihet:

Uppdaterad 22.4.2022