Gå till sidans innehåll

När ska jag uppsöka vård på grund av godartad lägesyrsel?

Du behöver en bedömning av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården när yrselsymtomet uppträder för första gången eller avviker från tidigare yrselsymtom.

En stor del av de godartade yrselsymtomen kan undersökas och behandlas inom primärvården. När yrsel är ett nytt symtom krävs alltid en bedömning av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Om du har fått diagnosen godartad lägesyrsel och dina symtom återkommer som likadana kan du prova instruktionerna i den här guiden för lägesbehandling på egen hand.

Uppsök en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården för bedömning och handledning om

  • yrselsymtomen avviker från tidigare symtom

  • symtomen kvarstår trots lägesbehandlingen hemma.

Uppdaterad 12.1.2024