Gå till sidans innehåll

Hur behandlar man komplext regionalt smärtsyndrom?

Övningar och smärtbehandling är hörnstenarna i behandlingen.

Rehabiliteringen kan vara långsam och kräver tålamod. Grunden för behandlingen är att stödja funktionsförmågan, t.ex. genom varierade övningar. I början kan man försöka söka rörelsen längre bort från smärtområdet eller till och med genom rörelser i den friska extremiteten. Extremiteten utsätts för taktila stimuli. Smärta är inget hinder för att påbörja och slutföra övningen. Smärta behandlas symtomatiskt i kombination med rörelseövningar. 

Rehabilitering kan anses omfatta alla de aktiviteter som syftar till att förbättra funktionsförmågan och minska symtomen. Du själv spelar den viktigaste rollen här. 

Vardagliga sysslor är den bästa formen av rehabilitering. God ergonomi och kroppskontroll förebygger belastningsbesvär på andra ställen i kroppen. Fysioterapeuter och ergoterapeuter kan ge dig råd om vardagliga aktiviteter och rörelseövningar. 

Lär dig övningarna med din terapeut så att du kan utföra dem självständigt hemma. Övandet framskrider individuellt. Det är viktigt för din rehabilitering att du gör de övningar som du har fått handledning i varje dag. 

Öva också på att dosera belastningen på ett lämpligt sätt och ta pauser från det du håller på med. 

Avslappnings- och visualiseringsövningar används parallellt med rörelseövningarna. Ibland är rädslan för smärta mer begränsande än själva smärtan. Därför är hanteringen av rädslan ett av de viktigaste temana i rehabiliteringen. 

Nej, det blir den inte. Det är viktigt att så snart som möjligt involvera den ömma extremiteten i dagliga aktiviteter, även som assisterande hand till en början. Om du har varit tvungen att begränsa användningen av din arm eller ditt ben under en längre tid kan det krävas särskild koncentration och övning för att få tillbaka den. 

Ökad användning av extremiteten kan åtföljas av en tillfällig ökning av smärtan som varar från cirka 15 minuter till några timmar, men det finns ingen anledning till panik. När du är utomhus kan du lindra irritationen som orsakas av fukt eller kyla genom att skydda extremiteten med lämpliga kläder. 

egelbunden avslappning lugnar både kropp och sinne. Det kan också förbättra sömnkvaliteten och stresshanteringen. Aktiviteten i det sympatiska systemet i det autonoma, dvs. ofrivilliga, nervsystemet minskar, vilket kan lindra smärtan. Smärtan i samband med muskelspänningen minskar och rörligheten underlättas. Det är viktigt att hitta sitt eget sätt att slappna av, t.ex. genom att röra sig i naturen, lyssna på musik, använda en spänningsavlastande metod eller mentala visualiseringsövningar.

Det är viktigt att hitta sitt eget sätt att koppla av.

Anvisningar och tips för avslappning och vila.

Läkemedelsbehandling av smärta är en kombination av konventionella smärtstillande läkemedel och nervsmärtstillande läkemedel. Läkemedelsbehandlingen planeras individuellt och man kan behöva pröva sig fram för att hitta rätt läkemedel. 

Läkemedelsfria smärtlindringsmetoder, såsom användning av kyla och/eller värme och motion, används också parallellt med läkemedelsbehandling. 

Effekten av läkemedelsbehandlingen är smärtlindrande.

Uppdaterad 15.2.2024