Gå till sidans innehåll

Elrullstol

En elrullstol är ett bra rörelsehjälpmedel när du inte kan gå och inte kan rulla en rullstol inomhus eller utomhus. Syftet med elrullstolen är att göra det möjligt att i större utsträckning röra sig självständigt.

Bekanta dig med innehållet på denna sida för att säkerställa elrullstolens lämplighet och säkra användning.

Du kan få en elrullstol via hälso- och sjukvården på vissa grunder. Då skriver din läkare en remiss till enheten som lånar ut hjälpmedel i välfärdsområdet, där hjälpmedelsspecialister tillsammans med dig bedömer om en elrullstol är ett lämpligt hjälpmedel för dig. 

Du kan också köpa en elrullstol själv, till exempel i en butik som specialiserat sig på hjälpmedel. Se till att rullstolen är lämplig för dig och att du kan ordna med underhåll.

Bekanta dig med hur du använder en elrullstol tillsammans med en hjälpmedelsspecialist. Observera att ibruktagandet av en elrullstol kräver övning i olika miljöer. 

Kontrollera alltid före körning att 

  • batteriet är laddat 

  • bromsarna är i skick 

  • eventuella lampor fungerar 

  • fotstöden och andra delar av stolen är på plats. 

Läs mer: 

Se videon:

Följ anvisningarna du fått av din hjälpmedelsspecialist och anvisningarna som följde med elrullstolen. 


När du rör dig med en elrullstol är du i samma ställning som en fotgängare i trafiken. Observera att en elrullstol är ett tungt hjälpmedel. Var försiktig när du rör dig med den. 


Läs mer: 

Se videon:

Ram 

  • Torka med en fuktig trasa vid behov. 

  • Avlägsna fläckar med ett milt rengöringsmedel, såsom diskmedel, vatten och en trasa. 

  • Använd inte rinnande vatten eller högtryckstvätt för rengöring. 

Sittdyna 

  • Rengör enligt tillverkarens anvisningar. 

  • De flesta överdrag kan tvättas i tvättmaskin. 

Följ anvisningarna som följde med elrullstolen. Produktspecifika anvisningar finns vanligtvis på webben.

Se videon:

Kontrollera däckens lufttryck regelbundet. Det vanligaste lufttrycket i däcken är 2,5 BAR. Fyll på luft i däcken vid behov. 

Ladda batteriet enligt användning. Kom ihåg att ladda batteriet, även om du använder elrullstolen sällan. Batteriet behöver laddas även när elrullstolen inte används. 

Se videon:

Kontakta den enheten som lånade ut elrullstolen om du upptäcker något fel med den. Lämna in elrullstolen för regelbundet underhåll enligt överenskommelse. Om du har köpt elrullstolen på egen bekostnad ska du ordna med regelbundet underhåll, till exempel hos importören. 

Följ anvisningarna som följde med elrullstolen. Produktspecifika anvisningar finns vanligtvis på webben.

En elrullstol från en enhet som lånar ut hjälpmedel måste förvaras i ett väderskyddat utrymme med en temperatur på minst +10 grader Celsius. En del kommuner förutsätter ett förvaringsutrymme som går att låsa. 

Du får anvisningar om hur du försäkrar din elrullstol från den avdelning som lämnade ut den. Om du har köpt elrullstolen på egen bekostnad ska du ta reda på praxis för trafikförsäkring för den. 

I vissa kommuner kan du få stöd med att ta hjälpmedlet i bruk av TuleApu-projektets hjälpmedelsfaddrar. 

Läs mer: