Gå till sidans innehåll

Syringomyeli och ryggmärgsskada

Syringomyeli innebär att det bildas ett vätskefyllt hålrum i ryggmärgen, vilket leder till neurologiska symtom som känselbortfall och smärta.

Efter akut behandling förvärras vanligtvis inte skadorna på ryggmärgen. Om du får nya symtom efter den akuta fasen (se nedan) kan de bero på till exempel syringomyeli. Vid syringomyeli bildas ett vätskefyllt hålrum (syrinx) i ryggmärgen. Hålrummet är vanligtvis beläget i övre delen av ryggmärgen, i halsryggradens område, men det kan sträcka sig över hela ryggmärgen. 

Syringomyeli kan utvecklas några månader efter skadan. Den kan också uppkomma först efter årtionden. Orsaken till utvecklingen av syringomyeli är inte känd. 

Symtom 

Syringomyeli ger ofta mycket vaga symtom och är svår att identifiera. Symtomutvecklingen är varierande, men mycket sällan plötslig. Symtomen kan vara: 

 • smärta  

  • ofta på den skadade sidan  

  • strålar vanligen ut till nacke och armar vid skador på halsryggraden  

  • nervsmärta, vanligtvis på ena sidan av kroppen  

  • brännande, stickande och rivande  

  • blir ofta värre vid liten ansträngning. 

 • nya eller förvärrade känselstörningar  

 • ökad spasticitet  

 • ökad autonom dysreflexi 

Behandling 

Om symtomen på ryggmärgsskadan förvärras ska du kontakta din behandlande enhet inom hälso- och sjukvården. Syringomyeli kan konstateras med hjälp av magnetundersökning. 

Smärtan som orsakas av syringomyeli kan orsaka spänningar som försvårar ryggens, nackens och armarnas rörelser. 

Funktionsförmågan kan stödjas genom bland annat 

 • rörelse- och lägesbehandling  

 • avslappningsövningar  

 • regelbunden stretchning av musklerna  

 • fysioterapi och ergoterapi. 

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården handleder dig i lämpliga övningar för att förebygga rörelsebegränsningar och smärta orsakad av muskelspänningar. Du kan också ha nytta av hjälpmedel som stöder händernas funktion. 

Möjligheten till och behovet av kirurgisk behandling bedöms alltid av en neurokirurg. Målet med kirurgisk behandling är att lindra de symtom som syringomyelin orsakar och uppkomsten av flera symtom. 

Uppdaterad 26.2.2024