Gå till sidans innehåll

Ryggmärgsskada - På vilket sätt kan urinblåsans funktion förändras?

Då en ryggmärgsskada uppstår kan urinblåsan och dess slutmusklers nervförbindelser skadas, vilket medför varierande urineringsstörningar.

Vanliga funktionsstörningar i urinblåsan är

  • Tömningsstörning, då blåsan inte töms ordentligt, töms långsamt eller inte töms alls.

  • Svårigheter med att lagra urin, vilket kan medföra urininkontinens.

  • Avsaknad av känsel i blåsan, vilket leder till att man inte känner då blåsan fylls.

En komplett ryggmärgsskada medför alltid någon form av urineringsstörningar. Funktionsstörningarna kan utredas genom en undersökning av urinröret och urinblåsan. Det tar tid före urinblåsans funktion eventuellt stabiliseras.

Uppdaterad 26.2.2024