Gå till sidans innehåll

Fysisk aktivitet som stöd för rehabilitering efter bukkirurgi

Den här guiden är för dig som har genomgått en bukoperation eller har det framför dig. Guiden skall fungera som stöd för fysisk aktivitet i väntan på operationen, samt under och efter konvalescenstiden. Observera att detta är en allmän guide om fysisk aktivitet för bukopererade. Följ alltid de individuella instruktioner du fått eller fråga din läkare eller fysioterapeut, vilka instruktioner som lämpar sig för dig.