Gå till sidans innehåll

Regelbunden motion främjar hälsan för dig med ledgångsreumatism

Du kan följa de allmänna rekommendationerna för motion trots din reumatiska sjukdom.

Vid ledgångsreumatism är det särskilt viktigt att bibehålla en god rörlighet i lederna och träna de muskler som stöder lederna. Enligt den allmänna motionsrekommendationen för vuxna rekommenderas följande:

  • Minst 2 timmar och 30 minuter rask motion per vecka eller 1 timme och 15 minuter mer ansträngande motion per vecka.

  • Man ska träna muskelstyrkan och rörelsekontrollen två gånger i veckan.

  • Lätt motion så ofta som möjligt.

  • Ta pauser i stillasittande när du kan.

  • Tillräckligt med återhämtande sömn.

Rekommendationerna lämpar sig också för personer med ledgångsreumatism. Beakta dock din egen situation när du tränar.

Du hittar gymnastikinstruktioner som är lätta att genomföra till exempel på Reumaförbundets webbplats under rubriken Gympa.

Även en liten ökning av den dagliga fysiska aktiviteten lönar sig. All rörelse är bra för hälsan.

Om du har tagit en paus från träning på grund av ledgångsreumatismen eller om du inte har tränat regelbundet tidigare ska du ta det lugnt i början.

  • Rör på dig och ta pauser från stillasittande varje dag. Till exempel lätta hushållssysslor är ett sätt att ta en paus från stillasittandet och vara i rörelse.

  • Du kan öka din aktivitetsnivå i vardagen genom att till exempel gå eller cykla till jobbet och till butiken eller genom att minska den tid du sitter stilla varje dag.

  • Öka gradvis motionens längd och intensitet enligt hur du mår och sträva efter att uppnå den rekommenderade mängden motion.

Du kan läsa mer om motionsrekommendationerna här:

Du kan få stöd för att börja röra på dig genom Rehabiliteringshusets egenvårdsprogram Börja motionera. Bekanta dig med egenvårdsprogrammet:

Du kan också få stöd för att börja träna till exempel via Reumaförbundet och lokala reumaföreningar, stadens och kommunens idrottsväsen, medborgar- och arbetarinstitut, idrottsföreningar och privata träningsföretag.

Ledsymtomen är ofta svårast på morgonen och avtar inom några timmar. Därför kan det vara bäst för personer med ledgångsreumatism att träna på eftermiddagen eller kvällen. Lär dig känna igen kroppens signaler och hitta den bästa tidpunkten för dig att motionera.

Det är effektivt att motionera tillsammans med en vän eller i en grupp. Kommunerna erbjuder handledda gruppträningstjänster och lokala reumatikerföreningar har träningsverksamhet.

Bekanta dig även med de privata träningsföretagens, medborgarinstitutens och idrottsföreningarnas verksamhet i ditt område. Du kan be en fysioterapeut eller en annan yrkesutbildad person inom idrott och sport eller hälso- och sjukvården om mer specifika instruktioner eller råd för hur du ska börja träna.

Uppdaterad 29.6.2022