Gå till sidans innehåll

Vad är ett ärr?

​Ett ärr är en följd av ett sår som orsakats av en operation, olycka eller sjukdom. Ärrbildning är en del av hudens naturliga läkningsprocess.

När såret läker, bildas ärrvävnad på huden. När såret har läkt, kallas det för ett ärr. Då finns det inte längre en beläggning på sårytan och huden är stängd.

På ärrbildningen inverkar till exempel

  • sårets storlek och djup

  • var på kroppen såret är

  • vårdmetoden

  • den tid det tar för såret att läka.

Ärrbildningen påverkas också av till exempel

  • ålder

  • genetiska faktorer

  • hälsotillstånd och levnadsvanor.

Ärrbildningen är individuell och det är svårt att förutse hur ärret kommer att utvecklas. Ärret kan utvecklas under en lång tid, till och med i flera år. Under den här tiden blir de flesta ärren mjukare och ljusare. De flesta ärren behöver inte separat vård.

Uppdaterad 22.3.2021