Gå till sidans innehåll

Sexuella dysfunktioner förorsakade av bukkirurgi

Bukkirurgi kan förändra kroppen externt eller förändra sexrelaterade funktioner.

Bukoperationen kan påverka sexualiteten och dess förverkligande på många sätt. Operationen eller behandlingarna kan förändra kroppens utseende. Man kan få dysfunktioner i könsorganen.

Det går att behandla olika sexualfunktionsbesvär. Det är viktigt att du diskuterar frågor som rör sexualitet med din läkare eller annan vårdpersonal. Vid behov kan du också få en tid för sexualrådgivning.

Yttre förändringar i kroppen, såsom operationsärr, stomi eller avlägsnande av kroppsdelar, kan förändra självbilden och orsaka osäkerhet.

  • Genitala operationer kan till exempel medföra förändringar i till exempel vaginans längd eller ejakulationen.

  • Ingrepp i anus eller ändtarm kan försvåra eller förhindra analsamlag.

  • Nerver kan skadas under operationen och förorsaka till nervsmärta, sensoriska förändringar eller erektil dysfunktion hos män.

Ifall hormonreglerande organ avlägsnas, kan det förorsaka hormonella förändringar, såsom torrhet i slemhinnorna. Avlägsnande av organ påverkar dock inte alltid hormonfunktionen, till exempel har prostatektomi ingen inverkan på hormonerna. Vissa läkemedel som tas i samband med en bukoperation kan också förändra hormonfunktionen.

Urologiska eller gynekologiska operationer kan förorsaka framfall av organen i bäckenbotten. Det kan till exempel vara framfall av livmoder, ändtarm eller urinblåsa. Dessa kan till exempel förorsaka obehag vid samlag.

Du kan läsa mer om bäckenbottenrehabilitering i Rehabiliteringshusets guide.

Urininkontinens

Vissa urologiska eller gynekologiska operationer kan förorsaka urininkontinens.

Prostatektomikirurgi kan förorsaka skador på den inre urinrörssfinktern, vilket gör att det kan läcka urin under erektion eller vid ejakulation. För detta kan du kan prova att använda kondom under sex.

Ifall du lider av urininkontinens efter operationen, är det bra att diskutera detta med den vårdande läkaren, sjukskötaren eller fysioterapeuten. Det är inte farligt att läcka urin vid samlag, men det kan kännas obekvämt.

Du kan läsa mer om rehabilitering av urininkontinens i Rehabiliteringshusets guide.

Avföringsinkontinens

Tarmoperationer kan leda till avföringsinkontinens. Att lida av det då man har sex känns obekvämt. Man kan förhindra läckage med hjälp av en analpropp eller -tampong. Ifall du lider av avföringsinkontinens efter operationen eller behöver mer information om olika hjälpmedel kan du vända dig till den vårdande läkaren, sjukskötaren eller fysioterapeuten.

Du kan läsa mer om rehabilitering av avföringsproblem i Rehabiliteringshusets guide.

Erektil dysfunktion

Ifall bukoperationen utförs nära prostatan, kan erektionsnerverna som ligger nära prostatan skadas. Om det finns en risk för erektil dysfunktion i samband med operationen, informeras du om detta innan operationen. Den erektila dysfunktionen kan också vara övergående. När vävnaderna i operationsområdet läker, kan även nervernas funktion förbättras. En bra blodcirkulation i vävnaderna främjar läkandet efter operationen. Du kan själv förbättra blodflödet till vävnaderna, till exempel med farmakologisk behandling eller med att träna bäckenbottenmuskulaturen.

Även psykiska faktorer kan medföra erektil dysfunktion. Att insjukna och genomgå behandlingarna kan vara psykiskt tungt och sexrelaterade frågor känns nödvändigtvis inte aktuella. När återhämtningen fortskrider, kan erektil dysfunktion också långsamt bli lindrigare eller helt förbättras.

Rubbningar i ejakulationen

Ifall bukoperationen involverar prostata- och urinrörssfinktrarna kan operationen förorsaka förändringar i ejakulationen. I fogen mellan urinblåsan och urinröret finns en sfinkter, vars uppgift är att stänga urinröret under ejakulationen och därmed förhindra urin från att rinna med ejakulatet. Skador på denna muskel kan göra att sperma styrs in i urinblåsan, som sedan avlägsnas vid urinering.

Prostatans uppgift är att producera och lagra ejakulat. Efter att prostatan avlägsnats vid operationen, utsöndras ejakulat inte längre.

Du kan läsa mer om sexuella dysfunktioner hos män och om bäckenbottenträning i Rehabiliteringshusets guider.

Vid vissa bäckenbottenoperationer kan vaginans längd förkortas eller det kan uppstå framfall. Ärrvävnad kan bildas längst ner i slidans botten efter operationen eller till följd av strålbehandlingar. Operationen kan även skada nerver och förorsaka känselbortfall.

Framfall, vaginal förkortning eller ärrvävnad kan medföra smärta vid samlag. Tidigare sexpositioner kanske inte längre känns bra eller samlag kanske inte alls lyckas. Efter en operation eller cancerbehandlingar kan man utvidga slidan med en särskild stav avsedd för detta ändamål. Smärtan kan även bli lindrigare med att byta sexposition.

Efter en operation där äggstockarna avlägsnas, avbryts kroppens naturliga östrogenproduktion, vilket medför att slemhinnorna blir tunnare och torrare. Torra slemhinnor kan göra att det känns obekvämt eller bildas sår under samlag. Lokalt östrogen som finns på apotek eller östrogenersättningsbehandling som ordinerats av en läkare, hjälper vid östrogenrelaterade besvär. Under samlag är det rekommenderat att alltid använda glidmedel.

Läs mer om framfall av organ i bäckenbotten och sexualitet.

En stomioperation kan bli aktuell vid problem i antingen urinblåsan eller tarmen. Beroende på hurdan typ av operation, kan en stomioperation förorsaka olika sexuella dysfunktioner. Efter operationen kan det hända att det inte går att ha sådan sex du tidigare haft och du kan behöva medicinering eller hjälpmedel.

Efter urostomikirurgi kan män till exempel drabbas av erektil dysfunktion. Hos kvinnor blir vaginans längd oftast förkortad slidan. Till följd av en kolostomioperation, måste analöppningen ibland behöva stängas. Ibland används en så kallad J-påse vid bukkirurgiska ingrepp, där ändtarmen ersätts av tunntarmen och då är till exempel analsamlag inte rekommenderat.

En stomioperation förorsakar en synlig förändring i kroppen och den egna kroppen kan kännas främmande till en början. Det kräver tid att vänja sig med den nya självbilden. Stomin kan även vara i vägen vid vissa sexpositioner. Att tejpa påsen, byta ut den mot en mindre intimpåse eller att täcka den med lämpande bälten eller matchande accessoarer kan göra sexet lättare.

Du kan läsa mer om stomioperationens inverkan på sexualiteten i Maghuset.

Läs fler praktiska tips för att ha sex med en påse i sängen.

Uppdaterad 11.5.2023