Gå till sidans innehåll

Radikal prostatektomi och rehabilitering av bäckenbotten

Radikal prostatektomi (bortoperation av prostatan) kan orsaka förändringar i kontinens och sexualfunktioner. ​Du kan stöda kroppens återhämtning med bäckenbottens muskelträning. I denna guide hittar du övningar som du kan börja med före, samt övningar som du kan göra efter operationen. Observera att detta är en allmän guide. Följ alltid de individuella anvisningarna du fått av vårdpersonalen.