Gå till sidans innehåll

Var kan jag få hjälp när jag har en neurologisk sjukdom?

Handledning från en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, hjälpmedel eller kamratstöd kan hjälpa dig att klara dig i vardagen.

Det finns många olika former av hjälp att få för olika svårigheter i vardagen.

Om du är orolig för din situation, kontakta hälso- och sjukvården. En yrkesutbildad inom hälso- och sjukvården bedömer din situation tillsammans med dig och ger dig individuell rådgivning och handledning.

Du kan till exempel ha nytta av ergoterapi, en minnesskötares tjänster eller neuropsykologisk rehabilitering.

Du kan också få information och rådgivning via din patientförening.

Läs mer:

Olika hjälpmedel kan öka säkerheten och underlätta utförandet av uppgifter. Sådana kan till exempel vara ett dörrlarm eller en spistimer.

Kontakta vid behov en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården för att få en bedömning av vilka hjälpmedel du behöver. Du kan få hjälpmedel till exempel från hjälpmedelsenheten i ditt välfärdsområde, från funktionshinderservicen eller skaffa dem själv.

Du kan få tips för vardagliga situationer av någon som upplevt samma sak.

Du kan få kamratstöd till exempel via en patientförening eller en anpassningskurs.

Läs mer:

Uppdaterad 3.5.2023