Gå till sidans innehåll

Vad behöver du stöd med?

Varje människas egen uppfattning om livet och vardagen påverkas av personliga erfarenheter, sociala relationer, kultur, religion, miljö och personlighet.

Reflektion över och en bedömning av samt insikter i det egna livet är individuella och personliga.

Egen bedömning av och reflektion över den aktuella situationen

Reflektera över din nuvarande livssituation och bedöm innehållet i ditt liv.

  • Vad är positivt och bra i ditt liv?

  • Vad skulle du vilja ändra på?

  • I vilka situationer eller sammanhang känner du dig stressad?

  • Hur hanterar du stressiga situationer?

Du kan skriva ner dina tankar på papper eller i ett Word-dokument. En diskussion med någon kan också hjälpa dig att gestalta dina tankar.

Fastställ dina egna personliga mål

Du bör sätta upp mål som är lämpliga för din livssituation. När du funderar på dina egna mål bör du dock skilja mellan mål och förväntningar. Ett mål är något som du själv kan sträva efter och arbeta för. Att vänta, å andra sidan, är passivt. Reflektera över målen utifrån ditt eget perspektiv.

  • Fundera på vad du skulle vilja förbättra i ditt liv. Dina drömmar kan hjälpa dig med uppgiften.

  • Utifrån dina idéer bör du sätta upp 1–5 konkreta mål. Målen kan vara antingen kortsiktiga eller långsiktiga.

  • Formulera dina mål på ett positivt sätt, tänk på vad du vill uppnå. Ett exempel på ett mål: ”Jag äter hälsosamt” hellre än "Jag äter inte godis".

  • Funder också på mål som passar din vardag.

Målet ska vara meningsfullt och positivt för dig. Det är bäst att gradvis närma sig ett mål eller målen. Vissa mål kan uppnås snabbt. Det lönar sig att dela upp större mål i delmål. Att sätta upp mål kräver också mod och djärvhet, vilket är anledningen till att målet måste kännas som ditt eget.

När du vill något tillräckligt mycket är det mer sannolikt att du uppnår det.

Uppdaterad 24.1.2024