Gå till sidans innehåll

Hur kan jag påverka urininkontinensen?

Du kan påverka urininkontinens med hjälp av träning och levnadsvanor.

Ibland har blåsans funktion förändrats till exempel på grund av sjukdom eller en inlärd vana.

Genom att träna blåsan kan du lära dig att förlänga tiden mellan urineringsgångerna, urinera mer på en gång och minska trängande behov att gå på toaletten.

Svaga eller överaktiva bäckenbottenmuskler ökar risken för urininkontinens.

Genom att träna musklerna i bäckenbotten kan du påverka alla former av urininkontinens.

Kronisk förstoppning utsätter för urininkontinens och därför är det viktigt att behandla den.

Tillräckligt fiberintag underlättar vid förstoppning. Testa om du äter tillräckligt med fibrer.

Levnadsvanor har en inverkan vid förebyggande och behandling av urininkontinens. Du kan påverka din förmåga att hålla dig genom viktkontroll, att sluta röka och att upprätthålla fysisk aktivitet.

  • Övervikt utsätter för urininkontinens. Redan en 5–10 procents viktnedgång minskar urininkontinens.

  • Omfattande rökning ökar risken för urininkontinens.

  • Rörlighet, bra funktionsförmåga samt bra hållning stödjer muskelfunktionen i bäckenbotten och hjälper således även mot urininkontinens.

Uppdaterad 2.5.2023