Gå till sidans innehåll

Säker motion för personer med cancer

Det viktigaste är att du lyssnar på din kropp och följer de anvisningar du fått av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Det finns dock några saker som är bra att beakta när det gäller att motionera när man har cancer. Läs nedan om de ämnen som intresserar dig.

Även om du har metastaser i skelettet rekommenderas motion och rörelse med vissa begränsningar. Ett försvagar skelett gynnas särskilt av styrketräning av de omgivande musklerna. Det är viktigt att beakta säkerheten i motionen för att minimera skador och fallolyckor. 

Det är säkert att motionera så länge du undviker extrema rörelser i området med skelettmetastasen. När man till exempel har metastaser i ryggraden är det bra att undvika kraftiga och snabba kroppsrotationer och att lyfta tunga vikter, till exempel när man tränar på gym. 

Ibland kan en fraktur utvecklas i skelettmetastasen. Efter en sådan så kallad patologisk fraktur gör den behandlande läkaren en individuell bedömning av vilken typ av motion som är säker efter återhämtningstiden. 

Motion spelar också en viktig roll vid behandling av osteoporos, det vill säga benskörhet. Läs mer om osteoporos och behandling av den:

Cancerbehandlingar kan som biverkning orsaka känselstörningar i extremiteterna, så kallad perifer neuropati.  

Även om du upplever känselstörningar i armar och ben lönar det sig fortfarande att motionera. Det finns några saker att tänka på när man motionerar. Om du har domningar i fotsulorna ska du vara uppmärksam på bra skor, tillgänglighet och val av gren. Vid känselstörningar i handflatorna kan din greppstyrka vara svagare. Ta hänsyn till detta när din träning kräver handstyrka.  

Balansträning och styrketräning kan lindra symtomen som känselstörningarna orsakar. Du kan be om ytterligare råd från personalen som vårdar dig, såsom din fysioterapeut. 

Tips för balansträning:

Ingrepp

När du återhämtar dig från en operation ska du följa sjukhusets anvisningar på grund av infektionsrisken, särskilt om du har en drän eller en infusionsport.

Cytostatikabehandling

Cytostatikabehandling orsakar förändringar i immunförsvaret eftersom den även påverkar friska celler. Under cytostatikabehandlingen ökar infektionsrisken. Under behandlingarna är det bra att särskilt beakta handhygienen.

Läs mer:

Stomi

En stomi är inte ett hinder för hobbyer.  

Läs mer om hobbyer med stomi: 

Sår och infektioner

Om du har ett öppet sår eller ett inflammerat hudområde bör du undvika att simma på grund av infektionsrisken. När såret och huden har läkt är det säkert att simma. Tala med vårdpersonalen om du är osäker.

Strålbehandling

Under strålbehandling kan simning i klorerat vatten öka irritationen i det strålbehandlade hudområdet. Det är alltid bra att tvätta sig ordentligt efter simningen för att undvika att kloren irriterar huden. Om strålbehandlingen orsakar hudskador bör man undvika att simma och att gnugga huden. Vårdpersonalen kan ge ytterligare vägledning vid behov.

Cancerbehandlingar kan orsaka ovanlig utmattning som det inte finns någon annan klar orsak till. Detta kallas fatigue. Det bästa sättet att behandla utmattningen är att motionera regelbundet. Vid behov kan du dela upp motionen i kortare pass och motionera lättare.

Motion är säkert och en viktig del av behandlingen av lymfödem. Vid lymfödem är det bra att gradvis öka uthålligheten. Om du använder kompressionsprodukter ska du använda dem när du motionerar. Vid behov kan du be den personal som vårdar dig om ytterligare vägledning. 

Läs mer:

Vissa läkemedelsbehandlingar kan påverka hjärtfunktionen under flera år efter behandlingen. Ny forskning tyder på att lämplig och regelbunden motion till och med kan förebygga de negativa effekterna som läkemedelsbehandlingen har på hjärtfunktionen. En hälsosam livsstil främjar din hjärthälsa under och efter behandlingarna.  

Om du får hjärtsymtom under behandlingen ska du tala om det för personalen som vårdar dig. De ger dig anvisningar för fortsatt behandling och vid behov mer individuellt anpassade motionsinstruktioner. Läkemedelsbehandling är dock inte ett hinder för motion med lämplig intensitet.

När du motionerar är det bra att ta hänsyn till andra eventuella sjukdomar och besvär. Sträva efter att lyssna på din kropp när du motionerar och undvik åtminstone en passiv livsstil. Be vid behov vårdpersonalen om mer information.

När du väljer motionsform är det viktigt att tänka på säkerheten, till exempel kontaktsporter kan vara riskfyllda. Ta hand om din muskelstyrka för att undvika fallolyckor. Bra och stadiga redskap och skor gör motionen säkrare. 

Uppdaterad 30.1.2024