Gå till sidans innehåll

Vad är lymfödem?

Lymfödem är en svullnad av en kroppsdel som orsakas av en blockering av lymfvätska på grund av en störning i lymfsystemet.

Lymfödem är vanligast i de nedre extremiteterna, men kan också förekomma i de övre extremiteterna, ansiktet, kroppen och könsorganen. Det är viktigt att lymfödem identifieras så tidigt som möjligt, då är sannolikheten större att behandlingen är framgångsrik. Egenvård, såsom motion, viktnedgång och hudvård, spelar också en viktig roll i behandlingen av lymfödem.

Lymfödem kan delas in i primära (medfödda) och sekundära (förvärvade) lymfödem.

Primärt lymfödem är en medfödd störning i lymfsystemet som oftast förekommer hos kvinnor redan innan 35 års ålder. Ett mindre trauma kan leda till lymfatisk dysfunktion. D​et finns också en sällsynt ärftlig form av primärt lymfödem.

Orsaker till sekundärt lymfödem kan bland annat vara skador, återkommande infektioner (t.ex. rosacea), övervikt, kirurgiska ingrepp och cancer. Cancerbehandlingar, särskilt strålbehandling och avlägsnande av lymfkörtlar, kan också orsaka lymfödem.

Det första symtomet på lymfödem är vanligtvis en smärtfri svullnad i en eller flera lemmar och en känsla av tyngd. Till en början är svullnaden ojämn, vilket innebär att om du trycker på huden, till exempel med fingret på foten, uppstår en inbuktning som går tillbaka sig ganska snabbt.

När lymfödemet fortskrider hårdnar vävnaden och svullnaden återgår inte längre. Ur behandlingssynvinkel är det viktigt att ingripa innan vävnaden hårdnar och medan svullnaden fortfarande är reversibel. Ett långvarigt lymfödem gör att huden blir mörkare, tjockare och utvecklar små knölar i bindvävnaden.

Vid långt framskridet lymfödem läcker lymfvätska från små sår i huden, vilket gör att inflammationer (rosacea, cellulit och lymphangit) är vanliga. Inflammationerna ökar i sin tur störningarna i lymfsystemet, vilket skapar en ond cirkel av inflammation och förvärrad svullnad.

Behandlingsplanen för lymfödem görs av din läkare. Vid läkarbesöket frågas du om hur länge svullnaden varat, din familjehistoria och eventuella infektioner du kan ha haft.

Under besöket mäts bland annat din vikt och lemmarnas omkrets. Den arteriella cirkulationens status bestäms genom att mäta tryckförhållandet mellan fotled och lår. Hudens tillstånd kontrolleras genom att känna på huden och genom att undersöka naglarna och huden mellan tårna.

Behandlingen av lymfödem bör påbörjas så tidigt som möjligt, eftersom tillståndet leder till permanenta hudförändringar om det fortskrider. En icke-läkemedelsbaserad behandling bygger på fyra centrala delar: kompressionsbehandling (stödförband, kompressionsstrumpor och kompressionsbehandling), dynamiska muskelövningar, lokal hudvård och lymfterapi. Ofta är patienter med lymfödem överviktiga och viktnedgång är en viktig del av behandlingen. För att lyckas krävs därför ett multidisciplinärt team med läkare, sjukskötare, fysioterapeut (lymfterapeut) och näringsterapeut.

Lymfterapi är en manuell, lätt och pumpande massage som aktiverar lymfsystemet. Behandlingen kräver regelbunden användning av medicinska kompressionsstrumpor eller stödförband. Lymfterapi ges av utbildade lymfterapeuter.

Om konservativa behandlingar inte lyckas och patienten inte är kraftigt överviktig kan kirurgisk behandling ibland övervägas. Eftersom överflödigt fett och bindväv som utvecklas vid lymfödem inte kan avlägsnas genom kompressionsbehandling kan fettsugning vara ett alternativ. I långt framskridna fall kan man överväga att ta bort hårdnad vävnad och göra en hudtransplantation. Det är dock viktigt att komma ihåg att det krävs livslång kompressionsbehandling med stödförband eller medicinska kompressionsstrumpor för att bibehålla ett lyckat resultat efter kirurgisk behandling.

Uppdaterad 15.8.2018