Siirry sivun sisältöön

Turvallinen liikunta syöpään sairastuneella

Tärkeintä on kuunnella omaa kehoa ja noudattaa terveydenhuollon ammattilaisilta saatuja ohjeita.

On kuitenkin muutamia asioita, jotka on hyvä huomioida syöpään sairastuneiden liikkumisessa. Lue alta sinua kiinnostavista aiheista.

Vaikka sinulla olisi luustossa metastaaseja eli etäpesäkkeitä, liikuntaa ja liikkumista suositellaan tietyin rajoituksin. Heikentynyt luusto hyötyy erityisesti ympäröivien lihasten voimaharjoittelusta. Liikunnassa on tärkeä huomioida turvallisuus loukkaantumisten ja kaatumisten minimoimiseksi.

Liikunnan harrastaminen on turvallista, kunhan vältät luuston etäpesäkkeen alueella voimakkaita ääriliikkeitä. Esimerkiksi selkärangan luustometastaasien yhteydessä on hyvä välttää voimakkaita ja nopeita vartalon kiertoja sekä painavien taakkojen nostamista, esimerkiksi kuntosalilla harjoitellessa.

Luustometastaasiin voi joskus kehittyä murtuma. Tällaisen niin sanotun patologisen murtuman jälkeen hoitava lääkäri arvioi yksilöllisesti, minkälainen liikunta on toipumisajan jälkeen turvallista.

Myös osteoporoosin eli luukadon hoidossa liikunnalla on tärkeä osa. Lue lisää osteoporoosista ja sen hoidosta:

Syöpähoidot saattavat sivuvaikutuksena aiheuttaa raajojen ääriosien tuntohäiriötä, jota kutsutaan perifeeriseksi neuropatiaksi.

Vaikka kokisitkin tuntohäiriöitä raajoissa, kannattaa liikuntaa kuitenkin harrastaa. Muutamia asioita on hyvä huomioida liikuntaa harrastaessa. Jos sinulla on jalkapohjissa tunnottomuutta, kiinnitä huomiota hyviin jalkineisiin, esteettömyyteen ja lajivalintaan. Kämmenien tuntohäiriöissä tarttumavoimasi saattaa olla heikompi. Huomioi tämä käsien voimaa vaativassa liikuntaharrastuksessa.

Tasapainoharjoittelu ja lihasvoimaharjoittelu voivat vähentää tuntohäiriöistä johtuvia oireita. Voit kysyä lisää neuvoja sinua hoitavalta henkilökunnalta, kuten fysioterapeutilta.

Vinkkejä tasapainoharjoitteluun:

Toimenpiteet

Leikkauksesta toipuessa noudata sairaalasta saamiasi ohjeita tulehdusriskin vuoksi, erityisesti silloin, jos sinulla on dreeni tai infuusioportti.

Solusalpaajahoito

Solunsalpaajahoito aiheuttaa muutoksia immuunipuolustusjärjestelmään, koska se vaikuttaa myös terveisiin soluihin. Solunsalpaajien aikana infektioriski on suurentunut. Hoidon aikana on hyvä tehostaa käsihygieniaa.

Lue lisää:

Avanne

Avanne ei ole este harrastuksille, lue lisää:

Haavat ja tulehdukset

Avonaisen haavan tai tulehtuneen ihoalueen kanssa on syytä välttää uimista infektioriskin vuoksi. Kun haava ja iho ovat parantuneet, uiminen on turvallista. Epävarmoissa tilanteissa keskustele hoitohenkilökunnan kanssa.

Sädehoito

Sädehoidon aikana uiminen kloorivedessä voi lisätä sädehoidetun ihoalueen ärsytystä. Uinnin jälkeen on aina hyvä peseytyä huolellisesti, ettei kloori pääse ärsyttämään ihoa. Jos sädehoito aiheuttaa ihon rikkoutumisen, uimista ja ihon hankausta on syytä välttää. Hoitohenkilökunta voi tarvittaessa antaa lisäohjeistusta.

Syöpähoidot voivat aiheuttaa poikkeuksellista uupumusta, jolle ei ole muuta selkeää syytä. Tätä kutsutaan fatiikiksi. Paras tapa hoitaa uupumusta on liikkua säännöllisesti. Voit tarvittaessa jakaa liikuntaa pienempiin osiin ja liikkua kevyemmin.

Liikunta on turvallista sekä tärkeä osa lymfaturvotuksen hoitoa. Lymfaturvotuksen kanssa on hyvä lisätä asteittain rasituskestävyyttä. Mikäli sinulla on kompressiotuotteet käytössäsi, käytä niitä myös liikuntaa harrastaessasi. Tarvittaessa pyydä sinua hoitavalta henkilökunnalta lisäohjeistusta.

Osa lääkehoidoista saattaa vaikuttaa sydämen toimintaan vielä vuosien kuluttua hoidosta. Uusimpien tutkimusten mukaan sopiva ja säännöllinen liikunta saattaa jopa ehkäistä lääkehoidon aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia sydämen toimintaan. Terveelliset elämäntavat tukevat sydämesi terveyttä hoitojen aikana ja niiden jälkeen.

Jos sinulla ilmenee hoidon aikana sydänoireita, kerro asiasta sinua hoitavalle henkilökunnalle. Heiltä saat jatkohoito-ohjeita ja tarvittaessa myös yksilöllisempiä liikuntaohjeistuksia. Lääkehoito ei kuitenkaan ole este sopivatehoiselle liikkumiselle.

Liikuntaa harrastaessa on hyvä huomioida muut mahdolliset sairaudet ja vaivat. Pyri liikkumaan omaa kehoasi kuunnellen ja välttämään ainakin passiivista elämäntapaa. Tarvittaessa kysy lisätietoa hoitohenkilökunnalta.

Liikunnan valinnassa on tärkeää huomioida liikuntalajin turvallisuus, esimerkiksi kontaktilajit voivat olla riskialttiita. Kaatumisen välttämiseksi pidä huolta lihaskunnostasi. Hyvät ja tukevat välineet sekä jalkineet lisäävät liikunnan turvallisuutta.

Päivitetty 30.1.2024